ކ. މާލެ
|
9 ޑިސެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 21:15
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
ރާއްޖެއެމްވީ
މާލޭ ސިޓީ މޭޔަރުގެ އިންތިޚާބު
މާލޭ ސިޓީ މޭޔަރުކަމުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް މިހާތަނަށް ހުށަހަޅެނީ އެންމެ މީހެއް
 
އެއީ އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލައްވާ ކެންޑިޑޭޓެއް

މާލޭ ސިޓީ މޭޔަރުކަމުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް މިހާތަނަށް ފޯމް ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެންމެ މީހެއް ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

އެ ކޮމިޝަނުން ބުނީ މިހާތަނަށް މާލޭ ސިޓީ މޭޔަރުކަމުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލައްވާ ކެންޑިޑޭޓެއް އެކަނި ކަމަށެވެ. އަދި އީސީ އިން އޭނާގެ އެޕްލިކޭޝަނުގެ ސައްޙަކަން ޤަބޫލުކޮށް ޖަވާބު އަރުވާފައިވާ ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement

ޖެނުއަރީ 13 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މާލެ ސިޓީ މޭޔަރުކަމުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ މީހުން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު 2023 ޑިސެންބަރު 13 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާނެއެވެ.

މާލޭ ސިޓީގެ ހުސްވެފައިވާ މޭޔަރުގެ މަޤާމާއި، މެންބަރުން ހޮވުމަށް ބާއްވާ ބައި އިލެކްޝަން އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. މި އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އިއުލާނު ކުރާނީ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 15 ދުވަހުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް