ކ. މާލެ
|
9 ޑިސެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 18:55
އަމީނީމަގުގެ ފަހު ސެގްމަންޓްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
އަމީނީމަގުގެ ފަހު ސެގްމަންޓްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
އަމީނީމަގުގެ ފަހު ދެ ސެގްމަންޓުގެ މަސައްކަތް
އަމީނީމަގުގެ ފަހު ދެ ސެގްމަންޓުގެ މަސައްކަތުގެ ސްކޯޕަށް ބަދަލު ގެނެސްފި
 
މަސައްކަތް ނިމިގެންދާއިރު 4 ލޭނު ހިމެނޭނެ

އަމީނީމަގުގެ ފަހު ދެ ސެގްމަންޓުގެ މަސައްކަތުގެ ސްކޯޕަށް ބަދަލު ގެނެސްފިއެވެ.

އަމީނީމަގުގެ ފަހު ދެ ސެގްމަންޓުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ހޮނިހިރު ދުވަހު ފެށިއިރު މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުން ފެށިގެން، މާފަންނަަށް އަމީނީމަގުގައި ބާކީ އޮތް ސަރަހައްދުގައެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އާރްޑީސީގެ މެނޭޖަރު އޮފް ރޯޑް އިމްޕްލިމަންޓް އިބްރާހީމް ޤާސިމް ވިދާޅުވީ ފަހު ދެ ސެގްމަންޓްގެ މަސައްކަތުގެ ސްކޯޕަށް ބަދަލު ގެނެސްފައިވާ ކަމަށާއި މަސައްކަތް ނިމިގެންދާއިރު 4 ލޭނު ހިމެނޭނެ ކަމަށެވެ. އެއީ 6 ފޫޓުގެ ދެ ލޭނާއި 10 ފޫޓުގެ ދެ ލޭނު ކަމަށެވެ.

ޤާސިމް ވިދާޅުވީ މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަނީ 24 ގަޑިއިރު ކަމަށާއި އާރްޑީސީގެ ޖުމްލަ 60 މުވައްޒަފުންގެ ޓީމެއް ހަރަކާތްތެރިވާނެ ކަމަށެވެ.

އަމާޒަކީ ކުރިއަށް އޮތް 40 ނުވަތަ 45 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިންމާލުންކަން ފާހަގަކުރައްވާ ޤާސިމް ވިދާޅުވީ ވިއްސާރަޔާއި ބިމުގެ އަޑީގެ ހާލަތަށް ބެލުމަށްފަހު މަސައްކަތަށް ލަސްތަކެއް އައުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް