ކ. މާލެ
|
9 ޑިސެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 12:55
ފުލުހުން މީގެ ކުރިން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި އަތުލައިގެންފައިވާ ބައެއް މަސްތުވާތަކެތި
ފުލުހުން މީގެ ކުރިން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި އަތުލައިގެންފައިވާ ބައެއް މަސްތުވާތަކެތި
ޕޮލިސް މީޑިޔާ
މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރުން
ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރިކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ މީހަކު 15 ދުވަހަށް ބަންދުކޮށްފި
 
އޭނާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ 23 ޑިސެމްބަރު 2023ގައި
 
މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 23 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއް

ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރިކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ މީހަކު 15 ދުވަހަށް ބަންދު ކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފިއެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 23 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރަނީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅެ، އެތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ތުހުމަތެވެ.

އޭނާ 15 ދުވަހަށް ބަންދުކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފައިވާއިރު، އޭނާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ 23 ޑިސެމްބަރު 2023ގައެވެ.

އޭނާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކުށް ކުރިކަމަށް، ތުހުމަތު ކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެކި ހުށަހެޅިފައި ވާކަމަށް ކޯޓު އަމުރުގައި ބުނެއެވެ.

Advertisement

އޭގެ އިތުރުން، ސީނަށް ދިޔަ ފުލުހުންގެ ބަޔާނާއި، ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ ހާދިސާ ރިޕޯޓާއި، ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރުންގެ ބަޔާނާއި، މޯބައިލް ފޯނުން ފެނިފައިވާ މައުލޫމާތުގެ އިތުރުން، މައްސަލައާއެކު ފުލުހުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު، ތުހުމަތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެތްކާއި ގަރީނާ ހުށަހަޅާފައި ވާކަމަށް ގަބޫލު ކުރެވޭކަމަށްވެސް ކޯޓު އަމުރުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މިއީ އިތުރު ބަޔަކުވެސް ބައިވެރިވެގެން، ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައެއްކަން ފުލުހުން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

މި މައްސަލަ, މި ހިނގާ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހަށް ހުށަހަޅާނެ ކަމަށްވެސް ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ކޯޓުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް