ކ. މާލެ
|
8 ޑިސެންބަރ 2023 | ހުކުރު 21:15
މާލޭ މަގުމަތި
މާލޭ މަގުމަތި
ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު
ފެން ކަނޑާލުން
މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ފެން ކަނޑާލަނީ
 
ފެނުގެ ޚިދުމަތް މެދު ކެނޑޭނީ މިރޭ 23:00ން ފަތިހު 05:00ށް

މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން މިރޭ ފެނުގެ ޚިދުމަތް މެދު ކެނޑޭނެކަމަށް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އިން ބުނެފިއެވެ.

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން އިން ބުނީ ފެނުގެ ޚިދުމަތް މެދު ކެނޑޭނީ މިރޭ 23:00ން ފަތިހު 05:00އާ ހަމައަށް ކަމަށެވެ.

Advertisement

އެ ވަގުތުތަކުގައި ފެނުގެ ޚިދުމަތް މެދުކަނޑައިލަނީ މާލޭގެ ފެނުގެ ނިޒާމުގެ އަޕްގްރޭޑިންގެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފައިވެއެވެ.

މި ކަމުގެ ސަބަބުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ދިމާވެދާނެ ދަތިތަކަށް އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީން ވަނީ މައާފަށް އެދިފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް