ކ. މާލެ
|
8 ޑިސެންބަރ 2023 | ހުކުރު 12:32
ޓެން ހާގް އާއި ސަންޗޯ
ޓެން ހާގް އާއި ސަންޗޯ
ގޫގުލް
މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް
ޔުނައިޓެޑާ ހަވާލުނުވާން ރަހުމަތެތެރިން އެދުނު: ޓެން ހާގް
 
އެމީހުން ދެކެނީ އަހަރެން މި ކުލަބުގައި ކާމިޔާބު ނުވާނެ ކަމަށް

މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާ ހަވާލުނުވުމަށް އޭނާގެ ގިނަ ރަހުމަތްތެރިން އެދުނު ކަމަށް އެކުލަބުގެ ކޯޗު އެރިކް ޓެން ހާގް ބުނެފިއެވެ.

Advertisement

މިދިޔަ އަހަރުގެ ސީޒަން ފެށުމުގެ ކުރިން ނެދެލޭންޑްސްގެ އަޔެކްސް ދޫކޮށް ޔުނައިޓެޑާ ހަވާލުވި ޓެން ހާގް މިހާރު ހުރީ ވަޒީފާ ގެއްލުމުގެ މަގުމަތީގައެވެ. ފުރަތަމަ ސީޒަނުގައި ޓީމުގެ ނަތީޖާތައް ރަނގަޅުވި ނަމަވެސް މި ސީޒަނުގައި ޕްރެމިއާ ލީގާއި ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ނަތީޖާ ގޯސްވެ އޭނާ އަށް ވަނީ ޕްރެޝަރު ބޮޑުވެފައެވެ. އަދި ބައެއް ކުޅުންތެރިން އޭނާގެ ކޯޗިންއާ ގަތާ ނުވާ ކަމަށް ވެސް އިނގިރޭސި ނޫސްތަކުން ބުނެއެވެ. ނަމަވެސް ޓެން ހާގް މިކަން ދޮގުކުރެއެވެ.

ވަރަށް ގިނަ ރަހުމަތްތެރިން އަހަރެންނާ ބައްދަލުކުރަން އުޅުނު މި ވާހަކަ ދައްކަން. އެމީހުން ދެކެނީ އަހަރެން މި ކުލަބުގައި ކާމިޔާބު ނުވާނެ ކަމަށް. ފަހަރުގައި އެއީ ޔުނައިޓެޑް ދެކެ ގަޔާނުވާތީ ކަމަށް ވެސް ވެދާނެ. އަހަރެން މި ފަދަ ކުލަބުތައް ދެކެ ލޯބިވޭ. އަޔެކްސް އަކީ ވެސް ޔުނައިޓެޑް ފަދަ ކުލަބެއް
ޓެން ހާގް

އޭނާ ބުނީ މިވަގުތު ޔުނައިޓެޑް އޮތީ ނަތީޖާތައް ގޯސްވެ، އުނދަގޫ ހާލަތެއްގައިކަން ގަބޫލުކުރާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ފުޓްބޯޅައިގައި އޮންނާނީ ކަންކަން ރަނގަޅު ކުރަން މަސައްކަތް ކުރުން ކަމަށާއި އޭނާ ކަންކަންކުރާ ގޮތާމެދު އެއްވެސް ކުޅުންތެރިއަކު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން އެވާހަކަ ބުނެފައިނުވާ ކަމަށެވެ.  

ޔުނައިޓެޑް މި ވަގުތު އޮތީ އިނގިރޭސި ލީގުގައި 27 ޕޮއިންޓާއެކު ހަ ވަނާގައެވެ. އެ ޓީމުގެ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ އެއް ފެންވަރެއްގައި ގިނަ މެޗުތައް ނުކުޅެވުމެވެ. ޓެން ހާގް ބުނީ ޔުނައިޓެޑް އޮތީ ވަރަށް ޒުވާން ޓީމެއް ކަމަށާއި މިހެންވެ ޓީމު އަސްލު ފެންވަރަށް އަންނަން ވަގުތު ނަގާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ކެތްތެރިވެއްޖެނަމަ ޔުނައިޓެޑްގެ ކުރިމަގު އުޖާލާ ކަމަށާއި މި ޓީމު ގޮސް ޕްރެމިއާ ލީގަށް ވާދަކުރާތަން އަދި ފެންނާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް