ކ. މާލެ
|
8 ޑިސެންބަރ 2023 | ހުކުރު 08:19
އެވަޓަން ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
އެވަޓަން ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު
ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށް، އެވަޓަން ރެލިގޭޝަނުން ބޭރަށް
 
މި ސީޒަންގައި އެވަޓަން އަތުން 10 ޕޮއިންޓް އުނިކުރި

އަދަބެއްގެ ގޮތުން ޕޮއިންޓް އުނިކުރުމުން, ރެލިގޭޝަން ޒޯނަށް ސޮއްސާލި އެވަޓަން އިން, ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށް އެޒޯނުން ކުރިއަށް ޖެހިލައިފިއެވެ.

މެޗަށް ނުކުތްއިރު ރެލިގޭޝަން ޒޯންގައި އޮތް އެވަޓަން އިން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ނިއުކާސަލްގެ މައްޗަށް ހޯދީ ބޮޑު މޮޅެކެވެ. މި މެޗު އެވަޓަން އިން ކާމިޔާބުކުރީ 3-0 ނެވެ. މެޗުގައި އެވަޓަންގެ ލަނޑުތައް ކެހީ މެކްނެއިލް އާއި ޑޫކޯރޭ އާއި އިތުރު ވަގުތުގައި ގޯމޭޒް ބެޓަންކަލް އެވެ. މެޗުގައި އެވަޓަން އިން ތިން ލަނޑުވެސް ޖެހި ފަހު 11 މިނެޓުގެ ތެރޭގައެވެ.

Advertisement

އެވަޓަން ރެލިގޭޝަނަށް ސޮއްސާލީ އެ ޓީމު އަތުން 10 ޕޮއިންޓް އުނިކުރުމުންނެވެ. އެކަމަކު ނިއުކާސަލް ބަލިކޮށް 10 ޕޮއިންޓާއެކު 17 ވަނަ އަށް ޖެހިލުމުން ލީގުގައި ދެމިއޮތުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބި, އުއްމީދު ވަނީ ލިބިފައެވެ. އެކަމަކު ރެލިގޭޝަނާއި އެވަޓަންއާ ދެމެދު އަދި އޮތީ ޕޮއިންޓެއްގެ ފަރަގެކެވެ. ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑް އޮތީ 26 ޕޮއިންޓާއެކު 7 ވަނާގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް