ކ. މާލެ
|
7 ޑިސެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 18:05
މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް، އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައި އާޒިމް ފޯމް ހުށަހަޅުއްވަނީ
މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް، އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައި އާޒިމް ފޯމް ހުށަހަޅުއްވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
އެމްޑީޕީގެ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބައި އިލެކްޝަން
އެމްޑީޕީގެ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ބައި އިލެކްޝަނުގެ ކެމްޕޭން ރަސްމީކޮށް ލޯންޗުކުރުން ފަސްކޮށްފި
 
ޖަލްސާ ފަސްކުރީ މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރޮޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ ކެމްޕޭން ރަސްމީކޮށް ލޯންޗުކުރުން ފަސްކޮށްފިއެވެ.

އެ ޕާޓީން ބުނީ، ޖަލްސާ ފަސްކޮށްފައިވަނީ މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ. އަދި ޖަލްސާ ފަހުން ބާއްވާނެ ދުވަހެއް އަންގާނެ ކަމަށެވެ.

ކުރިން މި ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި އޮތީ މިރޭ (ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ) 08:30ގައެވެ. މި އިވެންޓުގައި، ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ވަނީ ކުރިން ހަމަޖެހިފައެވެ.

Advertisement

މާލޭގެ މޭޔަރާއި ކައުންސިލްގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް މެމްބަރުން ހޮވުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަނުގައި، އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވުމަށް ބާއްވަން އުޅުނު ޕްރަައިމަރީއަށް، ދާއިރާއަކުން އެކަކު ފިޔަވައި ފޯމު ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ، ވޯޓަކާނުލައި ޓިކެޓު ދޭން އެޕާޓީން ނިންމާފައިވެއެވެ.

މާލޭގެ މޭޔަރުކަމަށް އެ ޕާޓީން ނެރޭނެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވެވަޑައިގަތުމަށް ފޯމު ހުށަހެޅުއްވީ އެމްޓީސީސީގެ ކުރީގެ ސީއީއޯ އާދަމް ޢާޒިމް އެކަންޏެވެ. މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގައި މިހާރު މެމްބަރަކު ނެތް ދާއިރާތައް ކަމަށްވާ؛ މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާ، ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ، އަދި މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވަންވެސް ހުށަހެޅުއްވީ ކޮންމެ ދާއިރާއަކަށް އެންމެ ބޭފުޅެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ފައިސާ ޗާޕުކުރުން ހުއްޓާލީ މި ސަރުކާރަކުން ނޫން، މިދިޔަ ސަރުކާރުން: އީސަ
ކަނޑުގެ މައްސަލައިގައި ލަފާދިން ޚަބީރުންނާއި ތައްޔާރުކުރި ލިޔުން ހާމަކުރުމަށް އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި
ވަޒީރުންނަށް ރުހުންދިން ދުވަހު މަޖިލިސް ކައިރިއަށް ސަރުކާރުގެ އިސް ފަރާތްތަކާއެކު ގޭންގުތަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހުންވެސް އެއްވި - ޕޮލިސް
ޗާގޯސް-ރާއްޖެ ކަނޑުގެ މައްސަލައަކީ އިސްތިއުނާފުނުކުރެވޭނެ މައްސަލައެއްކަން ސަރުކާރުން އިއުތިރާފުވެ ހެދީ ދޮގުކަން ހާމަވެއްޖެ - ޖީހާން
އެމްޑީޕީގެ މެޖޯރިޓީ މަޖިލީހުގައި ނެތް ނަމަ، ގެދޮރުވެރިޔާގެ ފްލެޓްތައް ބޭނުން ގޮތަކަށް ބަހައި ނިންމާލާނެ: ރޮޒައިނާ
މަހުން ނަގާ ޑިއުޓީ ކުޑަކުރަން މި ސަރުކާރުން މަސައްކަތެއް ނުކުރޭ، ރާއްޖެއަށް ފައިދާވާނެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ނުކުރޭ - ރައީސް ޞާލިހް
ޕާޓީއަށް ކުރިމަތިވާ ކޮންމެ ދަތި ދަނޑިވަޅެއްގައި ކުރިއަށް ނުކުމެ، ތަރުތީބުކޮށްލުމަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރާނަން - ރައީސް ޞާލިޙު
'މިސްރާބު ހަމަ މަގަށް' ކެމްޕޭން ލޯންޗިންގ ޖަލްސާ މިރޭ