ކ. މާލެ
|
7 ޑިސެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 09:24
ހިޔާ ޓަވަރެއްގައި ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީނި އާއިލީ މައްސަލައެއްގެ ތެރެއިން
ހިޔާ ޓަވަރެއްގައި ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީނި އާއިލީ މައްސަލައެއްގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެ އެމްވީ
ތޫނުއެއްޗަކުން ހަމަލާދިނުން
ހިޔާ ޓަވަރެއްގައި މީހަކަށް ހަމަލާދީނީ އާއިލީ މައްސަލައެއްގެ ތެރެއިން، މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
 
މި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 19 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއް
 
އަނިޔާވީ 22 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއް، އޭނާއަށް ދަނީ ފަރުވާ ދެމުން

ހުޅުމާލޭގެ ފޭސް ދޭއްގައި ހުންނަ ހިޔާޓަވަރެއްގައި މީހަކަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީނީ އާއިލީ މައްސަލައެއްގެ ތެރެއިން ކަމަށާއި، އެ މައްސަލައިގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުުން ބުނެފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ހިޔާ ފްލެޓްގެ އެޗް 6 ގެ އެޕާޓްމެންޓެއްގައި މީހަކަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އަނިޔާވެފައިވަނީ ދިވެހި ފިރިހެނަކަށެވެ.

މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 19 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. އޭނާ ހައްޔަރުކުރީ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

Advertisement

ފުލުހުން ބުނީ މި ހަމަލާގައި އަނިޔާވި 22 އަހަރުގެ މީހާއަށް ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އޭނާ އަށް ހަމަލާ ދީފައިވަނީ އާއިލާ ތެރޭގައި ޖެހުނު މައްސަލައެއްގައި ކަން މިހާތަނަށް ބެލިބެލުމުން އެނގިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

މި މައްސަލަ ފުލުހުން ދަނީ ތަހުގީގުކުރަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް