ކ. މާލެ
|
6 ޑިސެންބަރ 2023 | ބުދަ 21:08
އެމްޑީޕީގެ މަޖިލިސް މެންބަރުންނާ ރައީސް ޞާލިހު ބައްދަލު ކުރެއްވުން
އެމްޑީޕީގެ މަޖިލިސް މެންބަރުންނާ ރައީސް ޞާލިހު ބައްދަލު ކުރެއްވުން
އެމްޑީޕީ
އެމްޑީޕީ
އެމްޑީޕީގެ މަޖިލިސް މެންބަރުންނާ ރައީސް ޞާލިހު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި
 
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މިވަގުތު ހިނގަމުންދާ ކަންތައްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކޮށްފައިވޭ

އެމްޑީޕީގެ ވަގުތީ ރައީސް އަދި ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިޙް އެ ޕާޓީގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ރަސްމީ އެކްސް އެކައުންޓުގައި ކުރި ޕޯސްޓެއްގައި މި ބައްދަލުވުން ބޭއްވިކަން ބުދަ ދުވަހު ވަނީ އިއުލާންކޮށްފައެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި އެ ޕާޓީގެ ޗެއާޕާސަން ފައްޔާޒު އިސްމާޢީލާއި ތަރުޖަމާނު އަނަސް އަބްދުއްސައްތާރު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

Advertisement

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އަނަސް އަބްދުއްސައްތާރު ވިދާޅުވީ ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މިވަގުތު ހިނގަމުންދާ ކަންތައްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ކަމަށެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ގްރޫޕުގައި މިވަގުތު ހިމެނެނީ މަޖިލީހުގެ 56 މެންބަރުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ފައިސާ ޗާޕުކުރުން ހުއްޓާލީ މި ސަރުކާރަކުން ނޫން، މިދިޔަ ސަރުކާރުން: އީސަ
ކަނޑުގެ މައްސަލައިގައި ލަފާދިން ޚަބީރުންނާއި ތައްޔާރުކުރި ލިޔުން ހާމަކުރުމަށް އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި
ވަޒީރުންނަށް ރުހުންދިން ދުވަހު މަޖިލިސް ކައިރިއަށް ސަރުކާރުގެ އިސް ފަރާތްތަކާއެކު ގޭންގުތަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހުންވެސް އެއްވި - ޕޮލިސް
ޗާގޯސް-ރާއްޖެ ކަނޑުގެ މައްސަލައަކީ އިސްތިއުނާފުނުކުރެވޭނެ މައްސަލައެއްކަން ސަރުކާރުން އިއުތިރާފުވެ ހެދީ ދޮގުކަން ހާމަވެއްޖެ - ޖީހާން
އެމްޑީޕީގެ މެޖޯރިޓީ މަޖިލީހުގައި ނެތް ނަމަ، ގެދޮރުވެރިޔާގެ ފްލެޓްތައް ބޭނުން ގޮތަކަށް ބަހައި ނިންމާލާނެ: ރޮޒައިނާ
މަހުން ނަގާ ޑިއުޓީ ކުޑަކުރަން މި ސަރުކާރުން މަސައްކަތެއް ނުކުރޭ، ރާއްޖެއަށް ފައިދާވާނެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ނުކުރޭ - ރައީސް ޞާލިހް
ޕާޓީއަށް ކުރިމަތިވާ ކޮންމެ ދަތި ދަނޑިވަޅެއްގައި ކުރިއަށް ނުކުމެ، ތަރުތީބުކޮށްލުމަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރާނަން - ރައީސް ޞާލިޙު
'މިސްރާބު ހަމަ މަގަށް' ކެމްޕޭން ލޯންޗިންގ ޖަލްސާ މިރޭ