ކ. މާލެ
|
6 ޑިސެންބަރ 2023 | ބުދަ 17:49
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ފަސްޓް ލޭޑީ ސާޖިދާ
ފަސްޓް ލޭޑީ ސާޖިދާއަށް މަޤާމެއް އުފައްދާ މައްސަލައިގައި ސީއެސްސީ ކޮމެޓީއަށް ހާޒިރުކުރަނީ
 
ސީއެސްސީ އިން ފަސްޓްލޭޑީއާއެކު ކޮންޓްރެކްޓެއް ހަދަން ނިންމާފައި

ފަސްޓް ލޭޑީ ސާޖިދާ މުހައްމަދަށް މަޤާމެއް އުފައްދާ މައްސަލައިގައި ސިވިލް ސަރިވިސް ކޮމިޝަން (ސީއެސްސީ) ގެ މެމްބަރުން މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީ އަށް ހާޒިރުކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.

ސީއެސްސީ، މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީ އަށް ހާޒިރުކުރަން ނިންމާފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި އެ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ އެކަމަނާއަށް ވަކި މަޤާމެއް އުފައްދަވަން ސީއެސްސީ އިން ނިންމެވި ނިންމެވުމަކީ އެކޮމިޝަންގެ އެކި މަޤާމުތަކުގައި ތިބި ފަރާތްތަކުގެ ކަންބޮޑުވުމެއް ކަމަށާއި ކޮމެޓީން އެކަން އެއީ ކިހިނެއް ހިނގާ ކަމެއްތޯ ބެލުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޔައުޤޫބް އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ މިކަމާއި ގުޅިގެން ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލު ކޮށްގެން މަޝްވަރާ ކުރެއްވުން ރަނގަޅު ކަމަށެވެ. ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުން ވަނީ ދެން އެންމެ އަވަހަށް ޖަލްސާ އޮންނަ ހޯމަ ދުވަހު (11 ޑިސެމްބަރު) އެކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުން ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރުމަށް ނިންމާފައެވެ.

Advertisement

ރާއްޖޭގެ ފަސްޓް ލޭޑީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ފުރިހަމަކުރެއްވުމުގައި ލުއިފަސޭހަތައް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ސީއެސްސީ އިން އެކަމަނާއާއެކު ކޮންޓްރެކްޓެއް ހަދަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެކޮމިޝަނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ސާޖިދާއަކީ މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ (އެމްއެފްޑީއޭ)ގެ ސީނިއާ ސައިންޓިފިކް އޮފިސަރެވެ. އެ އޮފީހުގައި އެކަމަނާ އަދާ ކުރައްވާ ވަޒީފާ ކުރިއަށް ގެންދަވަން ބޭނުންފުޅުވާތީ، ސާޖިދާ ވަނީ ފަސްޓް ލޭޑީގެ މަޤާމު ފުރުއްވަމުން ގެންދެވި ނަމަވެސް އެމްއެފްޑީއޭގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް ސީއެސްސީއަށް ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ. ސީއެސްސީން ވަނީ އެކަމަނާ ސިވިލް ސަރވިސް އޮފީހެއްގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވުމުގައި އެއްވެސް ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތް ކަމަށް ބުނެފައެވެ. ސިވިލް ސަރވަންޓުން ރަސްމީކޮށް ހަ ގަޑިއިރު ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭއިރު، ފަސްޓް ލޭޑީއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ދެ މަސައްކަތް އެއްފަހަރާ ކުރެއްވުމުގައި ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަތިވާނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް