ކ. މާލެ
|
6 ޑިސެންބަރ 2023 | ބުދަ 05:34
ކޮޕާ އެމެރިކާ 2024 ގެ ސްކްރީނެއް
ކޮޕާ އެމެރިކާ 2024 ގެ ސްކްރީނެއް
ޓްވީޓަރ
ކޮޕާ އެމެރިކާ 2024
ކޮޕާ އެމެރިކާ މުބާރާތުގެ ގުރު ނެގުމަށް ތައްޔާރު ވަނީ
 
މުބާރާތުގެ ގުރު ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އޮންނާނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު، އެމެރިކާގެ މިއާމީގައި

އަންނަ އަހަރު އޮންނަ ކޮޕާ އެމެރިކާ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގުރު ނެގުމަށް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

އަންނަ އަހަރު އެމެރިކާގައި އޮންނަ މުބާރާތުގެ ގުރު ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އޮންނާނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު، އެމެރިކާގެ މިއާމީގަ އެވެ. އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެންމެ ފަހުން، 2021 ވަނަ އަހަރު އާޖެންޓީނާ އިން ކޮޕާ އެމެރިކާ ކާމިޔާބު ކުރި ގޮތުގެ ޚާއްސަ ޑޮކިއުމެންޓްރީއެއް ވެސް ދައްކާލުން އޮންނާނެ އެވެ. ދެކުނު އެމެރިކާގެ ފުޓުބޯޅަ ކޮންފެޑެރޭޝަން (ކޮންމެބޯލް) އިން މިހާރު އަންނަނީ ގުރު ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް ވަމުންނެވެ.

ކޮންމެބޯލް އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ މުބާރާތުގައި ކޮންކާކަފް ސަރަހައްދުން ދައުވަތު ދޭ ހަ ޓީމެއް ވެސް ބައިވެރިވާނެ އެވެ. މިއީ ދެކުނު އެމެރިކާގެ ޤައުމީ ޓީމު ތަކުގެ މެދުގައި ކުޅޭ އެންމެ ފޯރިގަދަ މުބާރާތް އެމެރިކާގައި ބާއްވާ ދެވަނަ ފަހަރެވެ. އެންމެ ފަހުން އެ ޤައުމުގައި މުބާރާތް ބޭއްވީ 2016 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އެ އަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގައި ކުޅުނީ އާޖެންޓީނާ އަދި ޗިލީ އެވެ. ޕެނަލްޓީގައި އާޖެންޓީނާ ބަލިކޮށް، ތަށި އުފުލާލީ ޗިލީ އެވެ.

Advertisement

އެންމެ ފަހުން 2021 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ އާޖެންޓީނާ އެވެ. އެއީ ފައިނަލްގައި 1-0 އިން ވާދަވެރި ބްރެޒިލް ބަލި ކުރުމަށްފަހު އެވެ. އަންނަ އަހަރުގެ ކޮޕާ އެމެރިކާ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފޭވަރިޓުންގެ ގޮތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ދެކޭ ޓީމަކީ ވެސް އާޖެންޓީނާ އެވެ. އެއީ މިފަހުން އެ ޓީމުގެ ކުޅުން ރަނގަޅުވެފައި، ޓީމު ރަނގަޅު ފޯމެއްގައި އޮތުމުންނެވެ.

މެކްސިކޯ އާއި ކެނެޑާއާއެކު 2026 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕް ބާއްވަމުން އަންނަ އެމެރިކާ އަށް ވެސް މި މުބާރާތަކީ މުހިންމު، އަދި ތާރީޚީ މުބާރާތަކަށް ވާނެ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް