ކ. މާލެ
|
6 ޑިސެންބަރ 2023 | ބުދަ 11:03
މެގުއާ އާއި ޓެން ހާގް
މެގުއާ އާއި ޓެން ހާގް
ގޫގުލް
މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް
އަހަރެން ކުޅުވާ ގޮތަށް ގިނަ ކުޅުންތެރިން ތާއީދު ކުރޭ: ޓެން ހާގް
 
10 މެޗުން ބަލިވި ނަމަވެސް ކޯޗަށް ޔުނައިޓެޑްގެ މިސްރާބު ރަނގަޅު

މި ސީޒަނުގައި މިހާތަނަށް 10 މެޗަކުން ބަލިވެފައިވީ ނަމަވެސް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް އޮތީ ރަނގަޅު މިސްރާބެއްގައި ކަމަށް ކޯޗު އެރިކް ޓެންހަގް ބުނެފި އެވެ.

އޭނާ މިހެން ބުނީ ޓީމުގެ ކުޅުމާއި އޭނާގެ ކޯޗިންގެ މެތަޑްތަކާމެދު ޔުނައިޓެޑްގެ ބައެއް ކުޅުންތެރިން ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަތަކަށް ޖަވާބުދެމުންނެވެ.

އެއްވެސް ކުޅުންތެރިއަކު އަހަރެން ގާތުގައި ނުބުނޭ ކަމެއް ރަނގަޅު ކުރަން. އަހަރެންނަކީ އަޑު އަހާ ހިތްވާ މީހެއް. އަހަރެންގެ ކުޅުންތެރިއަކަށް އަހަރެން ގާތުގައި ވާހަކައެއް ނުބުނެވި ހުންނާކަށް ނުޖެހޭނެ. އެއްވެސް މީހަކު ވާހަކައެއް ބުނަން ބޭނުންނަމަ އަޑު އަހާނަން
ޓެން ހާގް

އޭނާ ބުނީ މި ހަފުތާގައި ނިއުކާސަލް އަތުން ބަލިވެ، އިނގިރޭސި ޕްރެމިއާ ލީގުގެ ހަތް ވަނަ އަށް ވެއްޓުނު ނަމަވެސް މުސްތަގްބަލަށް ޔުނައިޓެޑް ދަނީ ރަނގަޅުވަމުން ކަމަށެވެ.

އެންމެނަށް ވެސް އެނގޭ މިއީ ޅަ ޓީމެއްކަން. ކިތައް ޒުވާން ކުޅުންތެރިން އައިސް ޓީމަށް ކުޅެމުންދާކަން. މި ޓީމު މިދަނީ މުސްތަގްބަލުގައި ރަނގަޅު ޓީމަކަށްވާން. މިހެންވެ އަހަރެން މޮޅުނުވެވިގެން މިވަގުތު އަހަރެން މާޔޫސްނުވޭ. ކުރިމަތު އޮތީ ރަނގަޅަށް،
ޓެން ހާގް

މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ޓީމާ ހަވާލުވެ، ޓެން ހާގްގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ޔުނައިޓެޑުން އެތައް އަހަރަކަށްފަހު ތައްޓެއް ހޯދި އެވެ. އެކަމަކު ނަތީޖާތައް ގޯސްވެ، ޗެމްޕިއަންސް ލީގާއި ޕްރެމިއާ ލީގުގައި ފަހަތަށްދާތީވެ ސަޕޯޓަރުން ދަނީ ހިތްހަމަނުޖެހުމުންނެވެ. އަދި ކުޅުންތެރިން ވެސް މިހާރު އޭނާއަށް ކުރި އިތުބާރު ގެއްލެމުންދާ ކަމަށް އިނގިރޭސި ނޫސްތަކުން ބުނެ އެވެ. ނަމަވެސް ކޯޗު ބުނީ އޭނާ ގާތުގައި ކަމެއް ރަނގަޅު ކުރަން ހިޔާލެއްދީ ހަދަނީ ވެސް އެންމެ ދެ ކުޅުންތެރިން ކަމަށާއި ޓީމުގެ ގިނަ ކުޅުންތެރިން އޭނާ ކުޅުވާ ގޮތާމެދާ ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް