ކ. މާލެ
|
4 ޑިސެންބަރ 2023 | ހޯމަ 21:05
ފާތިމަތު މުހައްމަދު ސާލިހު
ފާތިމަތު މުހައްމަދު ސާލިހު
ފާތިމަތު މުހައްމަދު ސާލިހު
މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ޗީފް އޮފް ބިއުރޯގެ މަގާމަށް ފާތިމަތު މުހައްމަދު ސާލިހު
 
ރައީސް އޮފީހުގެ މަގާމުން އިސްތިއުފާދެއްވީ 17 ނޮވެމްބަރުގައި
 
ކުރިން ހުންނެވީ ރައީސް އޮފީހުގެ ޕްރޮޓޮކޯލްގައި

މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ޗީފް އޮފް ބިއުރޯގެ މަގާމަށް ފާތިމަތު މުހައްމަދު ސާލިހު (ފާތޭ) އައްޔަންކުރައްވައިފިއެވެ.

ތިން ރައީސުންގެ އަރިހުގައި ރައީސްގެ ސެކްރެޓަރީއެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނެވި ފާތިމަތު މުހައްމަދު ސާލިހު (ފާތޭ) މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ޗީފް އޮފް ބިއުރޯގެ މަގާމަށް އައްޔަންކުރައްވާފައި ވާކަން މަޖިލީހުން ވަނީ ރާއްޖެއެމްވީއަށް ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ.

ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ވެރިކަން ނިމުމާއެކު، ފާތިމަތު މުހައްމަދު ސާލިހު ވަނީ އޭނާ ރައީސް އޮފީހުގައި ހުންނެވި މަގާމުން އިސްތިއުފާދެއްވާފައެވެ. ފާތިމަތު މުހައްމަދު ސާލިހު ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ، ރައީސް އޮފީހުން އިސްތިއުފާދެއްވީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ދައުރު ހަމަވުމާއެކު، 17 ނޮވެމްބަރުގައި ކަމަށެވެ.

Advertisement

އޭނާ ވަނީ ރައީސް މައުމޫނާއި ރައީސް ޔާމީނުގެ ވެރިިކަމުގައިވެސް ޕްރޮޓޮކޯލްގައި މަސައްކަތްކުރައްވާފައެވެ.

ފާތިމަތު މުހައްމަދު ސާލިހު ޚިދުމަތަށް ނިކުންނެވީ މީގެ 37 އަހަރު ކުރިން، 1986ގެ ފެބްރުވަރީގައެވެ. މިހާތަނަށް ތިން ރައީސުންގެ އަރިހުގައި ރައީސްގެ ސެކްރެޓަރީއެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނެވި، ހަމައެކަނި ފާތިމަތު މުހައްމަދު ސާލިހު ވަނީ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމު، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް އަދި ރައީސް ސާލިހުގެ ސެކްރެޓަރީއެއްގެ މަގާމު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
67%
0%
0%
0%
33%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ރަމަޟާން މަހު މަޖިލިސް އިންތިހާބު ބޭއްވުމުގެ ބޭނުމަކީ، އެތައް ބަޔެއްގެ ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ނިގުޅައިގަތުން: ޝާހިދު
ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލުން ބޭނުންވާ ކަންކަމުގެ ދިގު ލިސްޓެއް ރައީސާއި ހިއްސާކޮށްފި
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކުން އެދެމުންދާ އެލަވަންސްތައް ހޯދައިދިނުމަށް ޤާނޫނަށް އިސްލާޙު ހުށަހަޅަނީ
ގެމްބިޔާގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި އެޤައުމުގެ ރައީސަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައިފި
ކޮސޯވޯގެ މިނިވަންދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، އެ ޤައުމުގެ ރައީސަށާއި ބޮޑުވަޒީރަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައިފި
މަޖިލިސް އިންތިޚާބު: 90 ކެންޑިޑޭޓުންނާއެކު ޕާޓީއަކުން އެންމެ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުން ނުކުންނަނީ އެމްޑީޕީން!
ލިތުއޭނިޔާގެ 'ޑޭ އޮފް ރެސްޓޯރޭޝަން' ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އެޤައުމުގެ ރައީސްއަށާއި ބޮޑުވަޒީރަށް ފޮނުއްވައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ސަރބިއާގެ ޤައުމީދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ އެޤައުމުގެ ރައީސްއަށާއި ބޮޑުވަޒީރަށް ފޮނުއްވައިފި