ކ. މާލެ
|
4 ޑިސެންބަރ 2023 | ހޯމަ 06:04
ޓޮޓެންހަމް އަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދިނުމަށްފަހު ކުލްސެވްސްކީ
ޓޮޓެންހަމް އަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދިނުމަށްފަހު ކުލްސެވްސްކީ
ރޮއިޓާސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު
ފަހު މިނިޓްގެ ލަނޑުން ޓޮޓެންހަމް އިން ސިޓީ ހިފަހައްޓައިފި
 
މެޗު އެއްވަރުވީ 3-3 ން

މެޗުގެ ފަހު މިނިޓްގައި ޖެހި ލަނޑުން, ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ މޮޅުވިޔަ ނުދީ ޓޮޓެންހަމް އިން ހިފަހައްޓައިފިއެވެ. ސިޓީގެ އިއްތިހާދު ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު މެޗު އެއްވަރުވީ 3-3 ނެވެ.

މެޗު ފަށައިގެން ހަވަނަ މިނިޓްގައި ލީޑް ނެގީ ސޮން އެވެ. އެކަމަކު އޭގެ ތިން މިނިޓްފަހުން ސިޓީއަށް މެޗުގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަވީ ވެސް ޓޮޓެންހަމްގެ ކެޕްޓަން ސޮން އަތުން ބައިކޮޅަށް ވަން ލަނޑުންނެވެ. މެޗުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސިޓީއަށް ކުރިހޯދައިދިނީ ފިލް ފޮޑެން އެވެ. ފުރަތަމަ ހާފްގައި ހޯދި އެލީޑް ގެއްލުނީ 69 ވަނަ މިނިޓްގައި ލެ ސެލްސޯ ލަނޑު ޖަހާ ޓޮޓެންހަމް އަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްދިނުމުންނެވެ. އެކަމަކު ބަދަލަކަށް ނިކުމެ, 81 ވަނަ މިނިޓްގައި ގްރީލިޝް ލަނޑު ޖަހާ އަލުން ސިޓީއަށް ލީޑް ހޯދައިދިނުމުން ސިޓީ މެޗުން މޮޅުވީކަމަށް ބެލެވުނެވެ. ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ދަނޑުމައްޗަށް ވެއްޓުނީ މެޗުގެ އެންމެ ފަހު މިނިޓްގައި ކުލްސެވުސްކީ ބޮލުން ޖެހި ލަނޑުން މެޗުގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަވުމުންނެވެ.

Advertisement

މިނަތީޖާގެ ސަބަބުން އަލުން ތާވަލްގެ ދެވަނައަށް ޖެހިލަން ލިބުނު ފުރުޞަތު ގެއްލި ސިޓީ އޮތީ ތިން ވަނާގައެވެ. އެއީ 14 މެޗުން 30 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. ދެވަނާގައި އޮތީ 31 ޕޮއިންޓާއެކު ލިވަޕޫލެވެ. އެއްވަނާގައި އާސެނަލް އޮތީ 33 ޕޮއިންޓާއެކު އެވެ. ޓޮޓެންހަމް އޮތީ 27 ޕޮއިންޓާއެކު ފަސް ވަނާގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް