ކ. މާލެ
|
3 ޑިސެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 21:42
ޗެލްސީގެ ތިންވަނަ ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އެންޒޯ ފެނާންޑޭޒް
ޗެލްސީގެ ތިންވަނަ ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އެންޒޯ ފެނާންޑޭޒް
ރޮއިޓާސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު
10 ކުޅުންތެރިންނާއެކު، ޗެލްސީން ބްރައިޓަން ބަލިކޮށްފި
 
ޗެލްސީ މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ 3-2ން

މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފުގައި ދިހަ ކުޅުންތެރިންނާއެކު ކުޅެ, ޗެލްސީން ބްރައިޓަން ބަލިކޮށްފިއެވެ.

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ބްރައިޓަންގެ މައްޗަށް ޗެލްސީން ކުރިހޯދީ 3-2ންނެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގެ ފަހު މިނިޓުގައި ދެވަނަ ރީނދޫ ކާޑާއެކު ގަލަގާއަށް ރަތްކާޑު ދެއްކުމުން، ދެވަނަ ހާފް ޗެލްސީން ކުޅުނީ އެއް ކުޅުންތެރިއަކު މަދުކޮށެވެ. ފުރަތަމަ ހާފް ނިމުނުއިރު 2-1ން ޗެލްސީ އޮތީ ކުރީގައެވެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ޗެލްސީއަށް ދެ ލަނޑު ޖަހައިދިނީ އެންޒޯ ފާނަންޑޭޒްއާއި ޑިފެންޑަރ ލެވީ ކޮލްވިލްއެވެ. ޗެލްސީން ދެ ލަނޑު ޖަހާފައި ވަނިކޮށް, ފުރަތަމަ ހާފުގައި ބްރައިޓަންގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖެހީ ބުއޮނަނޯޓޭއެވެ. ދެވަނަ ހާފުގައި ޗެލްސީގެ ހަމައެކަނި ލަނޑަކީ 65 ވަނަ މިނިޓްގައި ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން އާޖެންޓީނާގެ މިޑްފީލްޑަރ އެންޒޯ ފެނާންޑޭޒް ޖެހި ލަނޑެކެވެ. ބްރައިޓަންއިން ވަނީ މެޗުގައި އިތުރު ވަގުތުގައި ޕެޑްރޯ ޖެހި ލަނޑުން ފަރަގު ކުޑަކޮށްފައެވެ. މެޗުގައި އިތުރު ވަގުތުގައި ބްރައިޓަންއަށް ޕެނަލްޓީއެއް ދިންނަމަވެސް، ވީއޭއާރުން ބެލުމަށްފަހު ނިންމުން ބަދަލުކުރިއެވެ. ޕެނަލްޓީ ދޭން ނިންމީ ހޭންޑްބޯޅައެއް ކަމަށް ބަލާފައެވެ.

Advertisement

މިމޮޅަކީ މިސީޒަންގެ ލީގުގައި އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ޗެލްސީގެ ދެވަނަ މޮޅެވެ. މޮޅާއެކު ޗެލްސީ އޮތީ 19 ޕޮއިންޓާއެކު 10 ވަނާގައެވެ. ބްރައިޓަން އޮތީ 22 ޕޮއިންޓާއެކު 8 ވަނާގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް