ކ. މާލެ
|
4 ޑިސެންބަރ 2023 | ހޯމަ 02:30
ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ބެޑްމިންޓަން ކުޅުންތެރިޔާ ލައިބާ އަޙުމަދު މަޚްލޫފް
ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ބެޑްމިންޓަން ކުޅުންތެރިޔާ ލައިބާ އަޙުމަދު މަޚްލޫފް
ޓްވީޓަރ
ލި-ނިން މެޑްވޯޑް ކަޕް 2023
ބައިނަލްއަޤުވާމީ ހަ ވަނަ މެޑަލް ހޯދައިދިނީ ލައިބާ
 
ލައިބާ ލޯ މެޑަލް ހޯދީ ލި-ނިން މެޑްވޯޑް ކަޕްގެ 13 އަހަރުން ދަށުގެ ސިންގަލްސް ބައިން

ސްލޮވޭނިއާގައި ކުރިއަށްދާ، ލި-ނިން މެޑްވޯޑް ކަޕްގެ 13 އަހަރުން ދަށުގެ ސިންގަލްސް ބައިން ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ބެޑްމިންޓަން ކުޅުންތެރިޔާ، ލައިބާ އަޙުމަދު މަޚްލޫފް ލޯ މެޑަލް ހޯދައިފި އެވެ.

ސްލޮވޭނިއާގެ ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަނުން އަދި ޔޫރަޕްގެ މައި ބެޑްމިންޓަން އިދާރާ "ބެޑްމިންޓަން ޔޫރަޕް" އިން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން ބާއްވާ މުބާރާތުގެ 11 އަހަރުން ދަށުގެ ސިންގަލްސްގެ ސެމީ ފައިނަލްގައި ލައިބާ ވަނީ ވާދަކޮށްފަ އެވެ. ސެމީ ފައިނަލްގައި ލައިބާ ނިކުތީ އޮސްޓްރިއާގެ 11 އަހަރުން ދަށުގެ އެއް ވަނަ ކުޅުންތެރިޔާ، ޒާން ޕިއާއާ ދެކޮޅަށެވެ. އެ މެޗު އޮސްޓްރިއާގެ ޕިއާ ކާމިޔާބު ކުރީ 8-21 އަދި 10-21 އިންނެވެ. މީގެ އިތުރުން ލައިބާ ވަނީ 13 އަހަރުން ދަށުގެ ޑަބަލްސްގެ ކުއާޓާ ފައިނަލްގައި ވެސް ވާދަކޮށްފަ އެވެ. އެ ބައިގައި ލައިބާ އަދި ލައިބާގެ ޕެއާ ޕާޓުނަރު، ސްލޮވޭނިއާގެ މުސްތަފިކް އިލްހާނާ ނިކުތީ ކްރޮއޭޝިއާގެ ކޮވިޗް ޖެލެނާ އަދި ސްލޮވޭނިއާގެ މިލިވޮޖެވިޗް ޓެއޮޑޮރާގެ ޕެއާއާ ދެކޮޅަށެވެ. މި މެޗުން ލައިބާ އަދި އިލްހާނާ ވަނީ ބަލިވެފަ އެވެ.

މިއީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުބާރާތްތަކުގައި ވާދަކޯށް ލައިބާ މިހާތަނަށް ހޯދި ހަ ވަނަ މެޑަލް އެވެ. މީގެ ކުރިން ލައިބާ ވަނީ އިޓަލީގައި ކުރިއަށް ދިޔަ ބޮޒްނާ ފްރޫލިން އިންޓަނޭޝަނަލް ބެޑްމިންޓަން ޔޫތު މުބާރާތުގައި ވާދަކޮށް ދެ ލޯ މެޑަލް ހޯދި އެވެ. ކްރޮއޭޝިއާގައި ކުރިއަށް ދިޔަ އެޑްރިއާ ޔޫތު އިންޓަނޭޝަނަލް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގައި ވާދަކޮށް ރިހި މެޑަލް ހޯދި އެވެ. ދާދި ފަހުން ވަނީ ޕޮލެންޑުގައި ކުރިއަށް ދިޔަ ޔޮނެކްސް އިންޓަނޭޝަނަލް ބެޑްމިންޓަން ފެސްޓިވަލްގައި ވާދަކޮށް ލޯ މެޑަލް ހޯދައިފަ އެވެ.

ކުރީގެ ޔޫތު މިނިސްޓަރ އަހުމަދު މަހްލޫފްގެ ދަރިފުޅު ލައިބާ އަކީ ރާއްޖޭގެ 11 އަހަރުން ދަށުގެ އެއްވަނަ ކުޅުންތެރިޔާ އެވެ. އަދި ލައިބާ އަންނަނީ ރާއްޖޭގައި ބާއްވަމުން އަންނަ ބެޑެމިންޓަން މުބާރާތްތަކުގައި ވެސް ވާދަކޮށް، ރަނގަޅު ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދަމުންނެވެ.

ސްލޮވޭނިއާ މުބާރާތަށް ފަހު ދެން ލައިބާ ވާދަކުރާނީ މި މަހުގެ އަށް ވަނަ ދުވަހުން، 10 ވަނަ ދުވަހަށް އޮންނަ ޔޮނެކްސް އެސްޓޯނިއަން ޔޫތު އިންޓަނޭޝަނަލް މުބާރާތުގަ އެވެ. އެ މުބާރާތުގައި ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ހޯދުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް ލައިބާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަބްދުﷲ އަޒުމީން
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް