ކ. މާލެ
|
5 ޑިސެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 08:26
އާޖެންޓީނާގެ ކޯޗު ސްކަލޯނީ
އާޖެންޓީނާގެ ކޯޗު ސްކަލޯނީ
ރޮއިޓާސް
އާޖެންޓީނާ
ކޮޕާ އެމެރިކާ އަށް ފަހު އާޖެންޓީނާގެ ކޯޗު ވަކިވަނީ
 
އޭނާ ބުނީ ސަޕޯޓަރުންގެ އުއްމީދުތައް މަތިވިއިރު، އަބަދު ކާމިޔާބު ނުލިބޭނެ ކަމަށް

ކޮޕާ އެމެރިކާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަށް ފަހު އާޖެންޓީނާގެ ކޯޗުކަމުން ވަކިވާން ލަޔޮނަލް ސްކަލޯނީ ނިންމައިފި އެވެ.

އާޖެންޓީނާގެ އާއި ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު މީޑިއާތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި އަންނަ އަހަރު ޖޫން މަހު އެމެރިކާގައި ބާއްވާ ދެކުނު އެމެރިކާ ސަރަހައްދުގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަކީ ސްކަލޯނީގެ ފަހު މުބާރާތެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ ޓީމާ ވަކިވާ ސަބަބު ޔަގީނެއްނޫނެވެ. އެއް ބަޔަކު ބުނަނީ ސްކަލޯނީ ގައުމީ ޓީމާ ވަކިވާން ނިންމީ މިދިހަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު ގަތަރުގައި ބޭއްވި ވޯލްޑްކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ބޯނަސް އާޖެންޓީނާގެ ފެޑަރޭޝަނުން އޭނާ އަށް ދީފައިނުވާތީ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ނަމަވެސް ސްކަލޯނީއާ ހަވާލާދީ އީއެސްޕީއެންއިން ބުނެފައިވަނީ ގައުމީ ޖާޒީ ބާލަން ސްކަލޯނީ ނިންމާ ސަބަބަކީ އަބަދު މޮޅުނުވެވޭނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރާތީ އެވެ. އޭނާގެ ކޯޗުކަމުގައި އާޖެންޓީނާ ވަނީ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ކޮޕާ އެމެރިކާ ކާމިޔާބުކޮށް، މިދިޔަ އަހަރުގެ ވޯލްޑްކަޕާއި ފައިނަލިސިމާ ކަޕްގެ ތަށި ވެސް ހޯދައިފަ އެވެ. މި ދެ އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބަލިނުވެ އޮތް ޓީމު އެންމެ ފަހުން ބަލިވީ މީގެ ހަފުތާއެއްކުރިން ވޯލްޑްކަޕް ކޮލިފައިންގަ އެވެ.

އަހަރެން ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ އެންމެ ކަމެއް. ކުޅުންތެރިން އަހަރެންނަށް ވަރަށް ގިނަ ކާމިޔާބީ ހޯދައިދޭން ވަރަށް މަސައްކަތްކޮށްފި. ލިބުނު ކާމިޔާބީތަކުގެ ސަބަބުން މިހާރު އެންމެންގެ ވެސް އުއްމީދުތައް މަތިވެއްޖެ. އެކަމަކު އަބަދު މޮޅުވުމަކީ ވާނެ ކަމެއްނޫން. މިއީ އަހަރެން ވެސް ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. އަހަރެން އަދި ވަކި ގޮތެއް ނުނިންމަން. ކުޅުންތެރިންގެ ސަބަބުން އަހަރެން ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ކުރިން ވިސްނާލަން ވަގުތުބޭނުންވޭ
ލަޔޮނަލް ސްކަލޯނީ / އާޖެންޓީނާގެ ކޯޗު

ކުރީގެ ޑިފެންޑަރު ސްކަލޯނީ ގައުމީ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވީ 2018 ވަނަ އަހަރު އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް