ކ. މާލެ
|
3 ޑިސެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 11:14
ރާމޯސްގެ އަންހެނުން (ވ) އާއި ލެވޮންޑޯސްކީގެ އަންހެނުން
ރާމޯސްގެ އަންހެނުން (ވ) އާއި ލެވޮންޑޯސްކީގެ އަންހެނުން
ގޫގުލް
ފުޓްބޯޅަ
ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިންގެ ލޯބިވެރިންގެ ތެރެއިން އެންމެ މުއްސަނދި 10އެއް
 
މި ލިސްޓުގެ އެއްވަނަ ލިބެނީ އިނގިރޭސި ކުރީގެ ކެޕްޓަން ޑޭވިޑް ބެކަމްގެ އަންހެނުން ވިކްޓޯރިއާ ބެކަމް

ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިންގެ ލޯބިވެރިންނަކީ އެމީހުންނަށް ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަން ލިބޭ ބައެކެވެ. އެންމެ މުހިންމު ސަބަބަކީ އެމީހުންގެ މުއްސަނދި ދިރިއުޅުމެވެ. ސެލެބްރިޓީންގެ ލޯބިވެރިންގެ ތެރެއިން އެންމެ މުއްސަނދީ ކާކުތޯ ބަލަން ވެސް ގިނަ ބަޔަކު ޝައުގުވެރިވެ އެވެ. މީޑިއާތަކުން އެއްކުރި މައުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު މި ލިސްޓުގެ އެއްވަނަ ލިބެނީ އިނގިރޭސި ކުރީގެ ކެޕްޓަން ޑޭވިޑް ބެކަމްގެ އަންހެނުން ވިކްޓޯރިއާ ބެކަމް އަށެވެ.

Advertisement

އުމުރުން މިހާރު 49 އަހަރުގެ ކުރީގެ ލަވަކިއުންތެރިޔާ އަދި ޓީވީ ހޮސްޓް ވިކްޓޯރިއާގެ މިލްކިއްޔާތުގައި 55 މިލިއަން ޕައުންޑް ހުރި ކަމަށް ދައްކަ އެވެ. އޭނާ އަކީ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިންގެ ލޯބިވެރިންގެ ތެރެއިން އެންމެ މަޝްހޫރު އަންހެނާ އެވެ. އޭނާގެ ފައިސާގެ ތެރެއިން ބޮޑު ބަޔަކީ 1990ގެ ތެރޭގައި އުފެއްދި އޭނާގެ މިއުޒިކް ބޭންޑް ސްޕައިސް ގާލްގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ ފައިސާ އެވެ.

ޑޭވިޑް ބެކަމް އާއި އަންހެނުން ވިކްޓޯރިއާ - ގޫގުލް

ދިރާސާތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި މި ލިސްޓުގެ ދެ ވަނަ ލިބެނީ ސްޕޭނުގެ ސެވިއްޔާގެ ޑިފެންޑަރު ސާޖިއޯ ރާމޯސްގެ އަންހެނުން ޕިލާ ރުބިއޯ އަށެވެ. ރުބިއޯ އަކީ ޓިވީ ޕްރެޒެންޓަރެކެވެ. އަދި ކުރީގެ މޮޑެލް އެކެވެ. އޭނާގެ މިލްކިއްޔާތުގައި 47 މިލިއަން ޕައުންޑް އެބަހުއްޓެވެ.

ބާސެލޯނާގެ ފޯވަޑް އަދި ޕޮލެންޑްގެ ކެޕްޓަން ރޮބަޓް ލެވޮންޑޯސްކީގެ އަންހެނުން އަންނަ ލެވޮންޑޯސްކީ އަށް ލިބެނީ ލިސްޓުގެ ތިން ވަނަ އެވެ. ފިޒިކަލް އެޑިއުކޭޝަންގެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އަންނާ އަކީ ވިޔަފާރިވެރިއެކެވެ. އޭނާގެ މިލްކިއްޔާތުގައި 36 މިލިއަން ޕައުންޑް އެބަހުއްޓެވެ.

މި ލިސްޓުގައި ދެން ހިމެނެނީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ އާޖެންޓީނާގެ ލަޔޮނަލް މެސީގެ އަންހެނުން އެންޓޮނެއްލާ ރޮކޫޒޯ އާއި އިނގިރޭސި ކުރީގެ ކެޕްޓަން ވޭން ރޫނީގެ އަންހެނުން ކޮލީން ރޫނީ އާއި ޖަރުމަނުގެ ކުރީގެ މިޑްފީލްޑަރު ބަސްޓިއަން ސްވެންސްޓައިގާގެ އަންހެނުން އަނާ އިވެނޮވިޗް އާއި ޕޯޗުގަލްގެ ކެޕްޓަން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯގެ އަންހެނުން ޖޯޖީނާ ހެނާންޑޭޒް އާއި ޖަރުމަނުގެ ކުރީގެ މިޑްފީލްޑަރު އެލެކްސް ޗެމްބަލައިންގެ ލޯބިވެރިޔާ ޕިއޭރޭ އެޑްވަޑްސަ އާއި އިނގިރޭސި ފޯވަޑް ޖިމީ ވާޑީގެ އަންހެނުން ރެބަކާ ވާޑީ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް