ކ. މާލެ
|
3 ޑިސެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 05:46
ގްރެމިއޯ އަށް ކުޅެމުން އައި ލުއިސް ސުއަރޭޒް
ގްރެމިއޯ އަށް ކުޅެމުން އައި ލުއިސް ސުއަރޭޒް
ޓްވީޓަރ
ގްރެމިއޯ
ސުއަރޭޒް ގްރެމިއޯ ދޫކޮށްލަނީ
 
ގްރެމިއޯ ދޫކޮށްލުމަށް ފަހު ސުއަރޭޒް ގުޅޭނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ އެމެރިކާ ލީގުގެ އިންޓަ މިއާމީ އަށް

ބްރެޒިލްގެ ގްރެމިއޯ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ އުރުގުއޭގެ ފޯވާޑު ލުއިސް ސުއަރޭޒް، އެ ކުލަބު ދޫކޮށްލަން ނިންމައިފި އެވެ.

އުމުރުން 36 އަހަރުގެ ކުޅުންތެރިޔާ ގްރެމިއޯ އަށް ބަދަލުވީ މިއަހަރު އެވެ. އޭނާ އެ ކުލަަބަށް ސޮއި ކުރީ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ. ނަމަވެސް، ސުއަރޭޒް މިހާރު ވަނީ އެ ކުލަބު ދޫކޮށްލަން ނިންމައިފަ އެވެ. އެހެންކަމުން ގްރެމިއޯ އާއެކު އޭނާ ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އުވާލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފަ އެވެ.

ސުއަރޭޒް ގްރެމިއޯ ދޫކޮށްލާކަން އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ވެސް ވަނީ ޔަގީން ކޮށްދީފަ އެވެ. އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ބުނީ ހަގީގަތުގައި ވެސް އެ ޓީމުން ސުއަރޭޒް މަތިން ވަރަށް ހަނދާން ވާނެ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ، ސުއަރޭޒް ވަނީ އެ ކުލަބުގެ އެންމެހާ ކުޅުންތެރިން، ކޯޗިން އޮފިޝަލުން އަދި ސަޕޯޓަރުންގެ ލޯބި ހޯދާފައި ކަމަށެވެ. އިތުރަށް އޭނާ ބުނީ، ކުލަބު ދޫކޮށްލަން މިހާރު ސުއަރޭޒް ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އޭނާ އަށް މުސްތަޤުބަލުގައި ކާމިޔާބަށް އެދޭ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ގްރެމިއޯ ދޫކޮށްލުމަށް ފަހު ސުއަރޭޒް ގުޅޭނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ އެމެރިކާ ލީގުގެ އިންޓަ މިއާމީ އަށެވެ. އެ ކުލަބުން މިހާރު އަންނަނީ ސުއަރޭޒް ހޯދުމުގެ ގޮތުން ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން ކުރަމުން ކަމަށް މީޑިއާ ތަކުން ބުނެ އެވެ. އެހެންކަމުން ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އޭނާ ފެންނާނީ މިއާމީން ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

އިންގްލެންޑުގެ ޤައުމީ ޓީމުގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން ޑޭވިޑް ބެކަމްގެ ހިއްސާ އޮންނަ މިއާމީން ސުއަރޭޒް ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރަނީ، އެ ޓީމަށް ކުޅެމުން އަންނަ އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީގެ އެދުމުގެ މަތިން ކަމަށް ވެސް މީޑިއާ ތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފަ އެވެ. މެސީ އަދި ސުއަރޭޒް އަކީ ވަރަށް ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަ ދެ ކުޅުންތެރިންނެވެ. ޚާއްސަކޮށް ދެ ކުޅުންތެރިން އެކުގައި ސްޕެއިންގެ ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅުނުއިރު، ޚާއްސަ ގާތްކަމެއް ވަނީ އުފެދިފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް