ކ. މާލެ
|
2 ޑިސެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 17:52
ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ޓެންހަގް (ވ) އާއި ފޯވާޑް ހުޖްލުންޑް، ފިނިހެދުމުގައި
ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ޓެންހަގް (ވ) އާއި ފޯވާޑް ހުޖްލުންޑް، ފިނިހެދުމުގައި
ޑެއިލީ މެއިލް
ޕްރިމިއަރ ލީގު
ޔުނައިޓެޑުގެ ފްލައިޓް ކެންސަލްވެ، ބަހުގައި 154 މޭލަށް ދުއްވައިފި
 
ބަހުގައި ނިއުކާސަލްއަށް ދިއުމަށް 2 ގަޑިއިރާއި 54 މިނިޓް ހޭދަވި

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި މިރޭ ނިއުކާސަލްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެންޖެހޭ މެޗަށް މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުން ދިގު ދަތުރެއް ކުރަން ޖެހިއްޖެއެވެ.

މެންޗެސްޓަރއިން ފުރައިގެން ނިއުކާސަލްއަށް ޔުނައިޓެޑްގެ ކުޅުންތެރިންނާއި ކޯޗިންގ ޓީމު ދާގޮތަށް އޮތީ ފްލައިޓްގައެވެ. ނަމަވެސް ސްނޯގެ ސަބަބުން ފްލައިޓަށް ވަނީ ފުރޭގޮތް ނުވެފައެވެ. މިހެންވެ ޔުނައިޓެޑަށް ޖެހުނީ ބަހުގައި މެޗަށް ދާށެވެ. މެންޗެސްޓަރއިން ފުރައިގެން ބަހުގައި ނިއުކާސަލްއަށް ދިއުމަށް 2 ގަޑިއިރާއި 54 މިނިޓް ހޭދަވެއެވެ. މިއީ 154 މޭލުގެ ދިގުމިނެކެވެ. މިރޭގެ މެޗު ކުޅޭއިރު ނިއުކާސަލްގެ މޫސުން ހުންނާނެކަމަށް ބެލެވެނީ މައިނަސް 1 ޑިގްރީގައެވެ.

Advertisement

ޔުނައިޓެޑްގެ ކުޅުންތެރިން ކާރުގައި އެއާޕޯޓަށް ދިޔައީ މިއަދު ހެނދުނު 10 ޖެހިއިރުއެވެ. ނަމަވެސް ހާލަތު ބަޔާންކޮށް، ބަހުގައި ދަތުރުކުރަންޖެހޭކަން އެންގީ އެ ހިސާބުންނެވެ.

ކޯޗު އެރިކް ޓެންހަގް ބުނީ، މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން މި ސީޒަނުގައި މީގެ ކުރިންވެސް ދެ މެޗެއްގައި އުނދަގޫ ހާލަތު ދިމާވެފައިވާ ކަމަށެވެ. މިހެންވެ ބަހަނާ ނުދައްކައި ބޭނުންވަނީ މެޗަށް އެންމެ ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުވުމަށް ކަމަށެވެ.

އަހަރުމެން ތަޖުރބާކޮށްފިން މީގެ ކުރިންވެސް މޫސުން ގޯސްވެގެން މިފަދަ ބައެއް ކަންކަން. ދެ ހަފުތާއެއްގަ އެވަޓަންއާ ގަލަޓަސަރާއީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނުއިރުވެސް. މިހެންވެ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ކުރިއަށް ދިއުން. ޓީމެއްގެ ގޮތުގަ އަހަރުމެން ތިބީ ގަދަވެ، ތިން ޕޮއިންޓް ހޯދަން އަހަރުމެން ގަދައަޅާ މަސައްކަތް ކުރާނަން. ގަދަ ހަތަރަކަށް އެރުމަށް މި މެޗުން ވެސް އަހަރުމެން ތިން ޕޮއިންޓް ހޯދަންޖެހޭ.
ކޯޗު ބުންޏެވެ.

ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި މިވަގުތު ޔުނައިޓެޑް އޮތީ 24 ޕޮއިންޓާއެކު ހަވަނާގައެވެ. ނިއުކާސަލް އޮތީ 23 ޕޮއިންޓާއެކު ހަތްވަނާގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް