ކ. މާލެ
|
2 ޑިސެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 14:02
ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗު އެރިކް ޓެން ހާގް އަދި ގޯލު ކީޕަރު އޮނާނާ
ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗު އެރިކް ޓެން ހާގް އަދި ގޯލު ކީޕަރު އޮނާނާ
ރޮއިޓާސް
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑު
އޮނާނާ އަކީ މޮޅު ގޯލު ކީޕަރެއް: ޓެން ހާގް
 
އޮނާނާ އަކީ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ދެ ވަނަ އަށް އެންމެ މޮޅު ގޯލު ކީޕަރު

މެމްޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ކެމަރޫންގެ ގޯލު ކީޕަރު އަންދްރޭ އޮނާނާ އަކީ މޮޅު ކީޕަރެއް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އެރިކް ޓެން ހާގް ބުނެފި އެވެ.

ޓެން ހާގް މިހެން ބުނީ އެންމެ ފަހުން ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގުރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ކުޅުނު މެޗުގައި އޮނާނާގެ ފަރާތުން ގޯސްތަކެއް ހެދުމުން، ކުރިމަތިވަމުން އަންނަ ފާޑުކިޔުންތަކަށް ރައްދު ދެމުންނެވެ. ޓެން ހާގް ބުނީ، އޮނާނާގެ ކުޅުމާއި، ކަންކަން އެނަލައިޒް ކޮށް، ތަފާތު ހިސާބުތަކަށް ބަލައިފި ނަމަ، އޮނާނާ އަކީ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ދެ ވަނަ އަށް އެންމެ މޮޅު ގޯލު ކީޕަރުކަން ސާފުވާނެ ކަމަށެވެ. ޓެން ހާގް ބުނީ އޮނާނާ އަންނަނީ ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުން ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އޭނާ އަށް ވެސް ގޯސްތަކެއް ހެދޭ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ޔުނައިޓެޑަށް ބަދަލުވެ މިހާތަނަށް އޮނާނާގެ ފަރާތުން ފެންނަ ކުޅުމާމެދު އޭނާ ހިތްހަމަ ޖެހޭ ކަމަށް ޓެން ހާގް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން ޓެން ހާގް ބުނީ، މިވަގުތު އޮނާނާ އަށް އެކި ފަރާތްތަކުގެ ފާޑު ކިޔުންތައް އަމާޒުވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ފުޓުބޯޅަ ކުޅޭ ކުޅުންތެރިންނަށް ނުވަތަ އެހެން ފަރާތްތަކަށް ވެސް ފާޑު ކިޔުންތައް އަމާޒުވާނެ ކަމަށާއި، އެކަންކަމާ ކެރިގެން ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް ޓެން ހާގް ބުންޏެވެ. އޭނާ ދެކޭ ގޮތުގައި އޮނާނާ އަށް ކުރިމަތިވަމުން އަންނަ ފާޑު ކިޔުންތަކުން އޭނާ އަރައިގަންނާނެ އެވެ. އެކަންކަމާ އޮނާނާ ކެރިގެން ކުރިމަތިލާނެކަން ފާހަގަކޮށް ޓެން ހާގް ބުނީ، އޮނާނާ އަކީ މުސްތަޤުބަލު އުޖާލާ ކުޅުންތެރިޔެއް ކަމަށެވެ.

ޔުނައިޓެޑުން އޮނާނާ ހޯދީ މީގެ ކުރިން އެ ޓީމުގެ ގޯލު ބެލެހެއްޓި ސްޕެއިންގެ ޑޭވިޑު ޑެހެޔާ ކުލަބު ދޫކޮށްލުމާއެކު އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް