ކ. މާލެ
|
2 ޑިސެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 07:01
ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ކޮޕް26 ލެޖިސްލޭޓިވް ސަމިޓްގައި
ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ކޮޕް26 ލެޖިސްލޭޓިވް ސަމިޓްގައި
މަޖުލިސް
ނަޝީދު ސީވީއެފްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްކަމަށް
ނަޝީދު ސީވީއެފްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ކަމުގެ މަގާމަށް
 
ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ސީވީއެފްގެ ރައީސް މިއާ އަމޯރް މޮޓްލޭއާއެކު ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވުމުގައި ދެމި ހުންނަވާނެކަމަށް

ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ކްލައިމެޓް ވަލްނަރަބަލް ފޯރަމް (ސީވީއެފް)ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްކަމުގެ މަގާމަށް އައްޔަނުކޮށްފިއެވެ.

އެމަގާމު ލިބިވަޑައިގަތުމާއި ގުޅިގެން އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ސީވީއެފްގެ ރައީސް މިއާ އަމޯރް މޮޓްލޭއާއެކު ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވުމުގައި ދެމި ހުންނަވާނެ ކަމަށެވެ. އެއާއެކު އެ މަނިކުފާނު ވަނީ އެ މަގާމަށް އައްޔަނުކުރެއްވީތީ ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement

ނަޝީދު ވަނީ މީގެ ކުރިން (ސީވީއެފް)ގެ "ތީމެޓިކް އެމްބެސެޑަރު" ކަމުގެ މަގާމު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމުގައި ހުންނަވައި ފުރުއްވާފައެވެ.

ރާއްޖެއަކީ ސީވީއެފްގެ މެންބަރު ގައުމެކެވެ. ސީވީއެފްގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން ބޭއްވީ 2009ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް