ކ. މާލެ
|
1 ޑިސެންބަރ 2023 | ހުކުރު 23:29
ހަނގުރާމަ ފެށުމަށްފަހު އިސްރާއީލުން ބުނީ ސަލާމަތްވާން ބޭނުންވާ މީހަކު ހުރިނަމަ ޣައްޒާގެ ދެކުނަށް ބަދަލުވުމަށް
ހަނގުރާމަ ފެށުމަށްފަހު އިސްރާއީލުން ބުނީ ސަލާމަތްވާން ބޭނުންވާ މީހަކު ހުރިނަމަ ޣައްޒާގެ ދެކުނަށް ބަދަލުވުމަށް
-
ހަނގުރާމަ ފެށުމުން ޔުނިސެފްގެ ކަންބޮޑުވުން
ހަނގުރާމަ އަލުން ފެށުމުގެ ސަބަބުން ޣައްޒާގެ ކުޑަކުދިން ތިބީ ބިރުވެރިކަމެއްގައި: ޔުނިސެފް
 
ޔުނިސެފުން ބުނީ އެހީދިނުމުގެ މުހިންމު މަސައްކަތްތައް ވެސް ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައިވާ ކަމަށް

އިސްރާއީލާއި ހަމާސްގެ ހަނގުރާމަ އަލުން ފެށުމުގެ ސަބަބުން ޣައްޒާގެ ކުޑަކުދިން ތިބީ ބިރުވެރިކަމެއްގައި ކަމަށާއި، ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލައިގެން ތިބި ހަފްތާއެއްހާ ދުވަސް އެކުދިންނަށް ސިފަވީ ފެނުނު ހުވަފެނެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ޔުނިސެފުން ބުނެފިއެވެ.

އދ.ގެ ކުޑަކުދިންގެ ފަންޑު (ޔުނިސެފް)ގެ ތަރުޖަމާނަކު ހުކުރު ދުވަހު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އިސްރާއީލާއި ހަމާސް އާ ދެމެދު އަލުން ހަނގުރާމަ ފެށުމުގެ ސަބަބުން ޣައްޒާގެ ކުޑަކުދިން އަލުން ބިރުވެރި ކަމަކަށް ވެއްޓި، އެހީދިނުމުގެ މުހިންމު މަސައްކަތްތައް ވެސް ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަލްޖަޒީރާއަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ޔުނިސެފްގެ ތަރުޖަމާނު ޖޭމްސް އެލްޑާ ވިދާޅުވީ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަހުގެ ހަނގުރާމައިގެ ތެރޭގައި ފަލަސްތީނުގެ ސަރަހައްދަށް ބޮޑެތި އެހީތަކެއް ވަދެފައިވީ ނަމަވެސް މިއަދު އެކަން ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ހަމަނުޖެހުންތައް އަނެއްކާވެސް ހޫނުވަމުންދާއިރު، ވަކިން ހާއްސަކޮށް ޣައްޒާގެ ކުޑަކުދިންގެ މެދުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެދިފައިވާއިރު، އިސްރާއީލްގެ ހަމަލާތަކުގައި އެތައްބައިވަރު ކުޑަކުދިން މަރުވެފައިވާކަން އެ އިދާރާއިން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އާބާދީ ބޮޑު މި ސަރަހައްދުގައި ފެނާއި ކާބޯތަކެއްޗާއި ބޭހުގެ ދަތިކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަންވެސް އޭނާ ސިފަކުރެއްވި އެވެ.

އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ކްލިނިކްތަކާއި ފެނުގެ ނެޓްވޯކްފަދަ އުމްރާނީ ވަސީލަތްތައް ސުންނާފަތި ކޮށްފައިވާތީ ބަލިމަޑުކަމެއް ޣައްޒާގައި ފެތުރިދާނެކަމުގެ ބިރުއޮތް ކަމަށް އޭނާވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެފަދަ ބަލިތަކެއް ފެތުރުމަކީ ޒަޚަމްވެފައިވާ، މީހުންނަށާއި އަދި ގެދޮރު ގެއްލިފައިވާ މީހުންނަށް އޮތް ވަރަށް ބޮޑު ނުރައްކަލެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޔަހޫދީންގެ އުދުވާންތައް އަލުން ފަށާފައި މި ވަނީ، ހަމަލާ ބަދަލު ކުރުން މެދުކަނޑައިލުމަށް ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމާ ޙަމާސް ޖަމާޢަތުން ޚިލާފުވެފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް، ހަޤީޤަތަކީ، އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށް މުސްލިމުންގެ ލޭ އޮހޮރުވައިލަމުން ގޮސްފައި ވަނީ ޔަހޫދީ ފައުޖުން ކަމެވެ. ޔަހޫދީންގެ އުދުވާނުގެ ބަދަލު ހިފުމުގެ ގޮތުން ޙަމާސް ޖަމާޢަތުން ވެސް ވަނީ ޒަޔަނިސްޓު އިސްރާޢީލުގެ ޖައްބާރު ޔަހޫދީން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކަށް ރޮކެޓް ހަމަލަ ދޭން ފަށާފައެވެ.

ޙަމާސް-އިސްރާޢީލް އެއްބަސްވުމަށް އަމަލު ކުރަން ފަށާފައި ވަނީ ނޮވެންބަރު 24 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ޣައްޒާ ގަޑިން 7 ޖެހިއިރުއެވެ. މި އެއްބަސްވުމާ އެކު ޙަމާސްއިން ވަނީ އެ ޖަމާޢަތުން ރަހީނު ކޮށްފައިވާ އަސީރުންގެ ތެރެއިން 110 އަސީރުން މިނިވަން ކޮށްފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޒަޔަނިސްޓު އިސްރާޢީލުގެ 80 ރައްޔިތުން ހިމެނެއެވެ. އަދި، ޔަހޫދީ ފައުޖުން ވަނީ ފަލަސްޠީނުގެ 240 މީހުން މިނިވަން ކޮށްފައެވެ. މިނިވަން ކޮށްފައި ވަނީ، އެއްވެސް ހައްޤު ކުށަކާ ނުލައި ހައްޔަރުކޮށް، ޖަލުތަކަށްލައި، ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ދެމުން ގޮސްފައިވާ ބަޔެކެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ގިނައީ ކުޑަކުދިންނާއި، އަންހެނުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް