ކ. މާލެ
|
30 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 11:01
އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް ހެންރީ ކިސިންޖަރ
އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް ހެންރީ ކިސިންޖަރ
ރޮއިޓާސް
ހެންރީ ކިސިންޖަރު އަވަހާރަވުން
އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް ހެންރީ ކިސިންޖަރު އަވަހާރަވެއްޖެ
 
ކިސިންޖަރަކީ ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާތައް ހިންގަވާފައިވާ ބޭފުޅެއްކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވަނީ ތުހުމަތު ކޮށްފައި

އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް އަދި ނޯބެލް ސުލްހައިގެ އިނާމު ހާސިލްކުރައްވާފައިވާ ހެންރީ ކިސިންޖަރ، އުމުރުން 100 އަހަރުގައި އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ.

އޭނާއަކީ އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތުގައި ދެ ރައީސުންގެ ޚިދުމަތުގައި ގިނަދުވަހު ޚިދުމަތް ކުރި ހަމައެކަނި ލީޑަރެވެ. އޭނާ އަވަހާރަވީ ކަނެކްޓިކަޓްގައި ހުންނަ އޭނާގެ ގޭގައެވެ.

ކިސިންޖަރުގެ ޢުމުރުފުޅުން ސަތޭކަ އަހަރު ފުރުނުއިރުވެސް ހެޔޮ ހާލުގައި ހަރަކާތްތެރިވެ އުޅުއްވައެވެ. އެގޮތުން ވައިޓް ހައުސްގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވެ، ލީޑާޝިޕް ސްޓައިލްތަކާ ބެހޭ ފޮތެއް ޝާއިއުކުރުމާއި، އުތުރު ކޮރެއާގެ ނިއުކްލިއާ ނުރައްކަލާ ގުޅޭ ގޮތުން ސެނެޓްގެ ކޮމެޓީއެއްގައި ހެކިބަސް ދެއްވުން ފަދަ މުހިންމު ކަންކަމުގައި އުޅުއްވި އެވެ.

ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންއާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހު އޭނާ ވަނީ ކުއްލި ގޮތަކަށް ބެއިޖިންއަށްވެސް ވަޑައިގެންފަ އެވެ.

ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ ރައީސް ރިޗަޑް ނިކްސަންގެ ވެރިކަމުގައި ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އިރު، 1970 ގެ އަހަރުތަކުގައި ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހިނގަމުން ދިޔަ ގިނަ ހާދިސާތަކުގައި އޭނާގެ އަތްޕުޅެއް އޮތެވެ.

އެމެރިކާގެ ހާރިޖީ ސިޔާސަތުގެ އެންމެ އިސް އާކިޓެކްޓްގެ ގޮތުގައި ހުންނެވި ކިސިންޖަރުގެ ތަރި ފަނޑުވާން ފެށީ 1974 ވަނަ އަހަރު ނިކްސަން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

އޭނާއަކީ ރައީސް ޖެރަލްޑް ފޯޑްގެ ވެރިކަމުގައިވެސް ޑިޕްލޮމެޓިކް ބާރެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިހުންނެވި އަދި މުޅި އުމުރުދުވަހު ވެސް ހަރުދަނާ އުޞޫލުތަކެއްގައި ދެމިހުންނެވި ބޭފުޅެކެވެ.

ކިސިންޖަރުގެ ހުނަރުވެރިކަމާއި ފުޅާ ތަޖުރިބާއަށް ގިނަ ބަޔަކު ތައުރީފު ކުރި އިރު، އަނެއް ބަޔަކު އޭނާ އަކީ ހަނގުރާމައިގެ ކުށްވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކޮށްފައި ވަނީ ކޮމިއުނިސްޓުންނާ ދެކޮޅު ޑިކްޓޭޓަރޝިޕްތަކަށް، ހާއްސަކޮށް ލެޓިން އެމެރިކާއަށް އޭނާ ތާއީދު ކުރާތީ އެވެ.

އޭނާގެ ފަހުގެ އަހަރުތަކުގައި، އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތާ މެދު އޭނާ ހައްޔަރުކުރަން ނުވަތަ ސުވާލު ކުރުމަށް އެހެން ގައުމުތަކުން ކުރި މަސައްކަތުން އޭނާގެ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓުމަކަށް އައެވެ.

އޭނާ ނޯބެލް ސުލުހައިގެ އިނާމް ދީފައިވަނީ 1973 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އެ އިނާމް އޭނާއަށް ދިން ނަމަވެސް ނޮބެލް ކޮމެޓީގެ ދެ މެންބަރަކު އިސްތިއުފާ ދެއްވީ ކެމްބޯޑިއާ އަށް އެމެރިކާ އިން ސިއްރުން ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާއާ ގުޅިގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް