ކ. މާލެ
|
29 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުދަ 17:25
ޕީއެންއެފް އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ އީސީން ދިނުން
ޕީއެންއެފް އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ އީސީން ދިނުން
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
ޕީއެންއެފް
ޕީއެންއެފް އުފައްދަން އީސީން ހުއްދަދީފި
 
ތިން މަސް ތެރޭގައި 3،000 މީހުންގެ ސޮއި ހަމަކޮށް އީސީއަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް އިސްވެ ހުންނަވައި އުފައްދަވާ، ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ފްރަންޓް (ޕީއެންއެފް) އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ދީފިއެވެ.

އީސީން ބުދަ ދުވަހު މި ހުއްދަ ދީފައިވާއިރު ހުއްދަ ދިން ފޯމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތީ ޔާމީން ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލު އަހުމަދާއި ކުރީގެ ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހު ޖަމާލެވެ.

ޔާމީން ނިންމަވާފައިވަނީ ޕީއެންއެފްގެ މުއައްސިސުންގެ ގޮތުގައި ޖުމުލަ 8 ބޭފުޅަކު ހިމަނުއްވާށެވެ. އެއީ އެ މަނިކުފާނާއި ޖަމީލްގެ އިތުރުން ކުރީގެ ޗީފް އޮފް ސްޓާފް އަހުމަދު މުސްތަފާއާއި ދަރިކަލުން ޒޭން އަބްދުﷲ ޔާމީންއާއި ކުރީގެ ކޮމިޝަނަރު އޮފް ޕޮލިސް ހުސައިން ވަހީދާއި އަދްލީ އިސްމާއިލާއި ޑރ. އަބްދުﷲ ޖިހާދުގެ އިތުރުން އަލީ އާދަމްއެވެ.

އީސީގެ ގަވާއިދު އޮންނަ ގޮތުން ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ ދެނީ އެންމެ ބޭފުޅަކަށެވެ. އެހެންވެ، މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ފަހު އެ ބޭފުޅުން ނިންމެވީ ޕާޓީގެ މުއައްސިސްކަން ޒޭނަށް ދިނުމަށެވެ.

Advertisement

ޕީއެންއެފް އުފެއްދުމަށް ޓަކައި ތިން މަސް ތެރޭގައި 3،000 މީހުންގެ ސޮއި ހަމަކޮށް، އީސީއަށް ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ.

މަލީހު ވިދާޅުވީ އަމާޒަކީ ރާއްޖޭގައި އެންމެ އަވަހަށް އުފައްދާ ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ރިކޯޑު ގާއިމު ކުރުން ކަމަށެވެ. އަދި ޕާޓީ އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ މިއަދު ލިބުމާއެކު ގާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ 3،000 މެންބަރުން ހަމަކޮށް އެންމެ ބޮޑު ސިޔާސީ ޕާޓީއަށް ޕީއެންއެފް ހައްދަވާނެ ކަމަށް މަލީހު ވިދާޅުވިއެވެ.

މަލީހު ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރުކަމުގެ ބައި އިލެކްޝަން ގައާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގަައި ހުރިހާ ދާއިރާއަކަށް ޕާޓީގެ ފަރާތުން ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަކުރާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ބޮޑު އަގުލަބިއްޔަތެއް ލިބޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އޮތް ކަމަށް ވެސް މަލީހު ވިދާޅުވިއެވެ.

މަލީހު ވިދާޅުވީ ޔާމީނަށް ތާއިދުކުރާ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ޕީއެންއެފްއާއި ގުޅުމަށް އެމަނިކުފާނު އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް