ކ. މާލެ
|
28 ނޮވެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 05:57
ބާސެލޯނާގެ ރައީސް ލަޕޯޓާ އަދި ކޯޗު ޒަވީ
ބާސެލޯނާގެ ރައީސް ލަޕޯޓާ އަދި ކޯޗު ޒަވީ
ރޮއިޓާސް
ބާސެލޯނާ
ޒަވީ އަށް ޕްރެޝަރު އޮތްކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަށް ލަޕޯޓާގެ ރައްދު!
 
ބާސެލޯނާގެ ކޯޗުކަމުގައި ޒަވީ ހުރުމަކީ މުޅި ކުލަބަށް ވެސް ލިބިގެންދާ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި

ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް އަށް ޕްރެޝަރު އޮތް ކަމަށް ދެކެެވޭ ވާހަކަތަކަށް އެ ކުލަބުގެ ރައީސް ޖޯން ލަޕޯޓާ ރައްދު ދެއްވައިފި އެވެ.

ސްޕެއިންގެ މީޑިއާ ތަކުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން ބާސެލޯނާގެ އިސްވެރިންގެ ޕްރެޝަރު ޒަވީ އަށް އެބަ އޮތެވެ. އެގޮތުން ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގުރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ޕޯޓޯއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުން ބާސެލޯނާ މޮޅު ނުވެއްޖެ ނަމަ، ޒަވީ އަށް އިސްވެރިންގެ ޕްރެޝަރު ބޮޑު ވާނެ ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އެހެންކަމުން ދާދި ފަހުން އެއްބަސްވުން އައު ކުރި ޒަވީ އަށް އިސްވެރިންގެ ތާއީދު ގެއްލިދާނެ ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެ އެވެ.

Advertisement

އެ ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން ލަޕޯޓާ ވިދާޅުވީ، ބާސެލޯނާ އާއި ކުލަބުގެ އިސްވެރިން ތިބީ ޒަވީއާއެކު ކަމަަށެވެ. އެކަމަށް ސަތޭކަ އިންސައްތަ ޔަގީންކަން ދޭކަން ފާހަގަކޮށް ލަޕޯޓާ ބުނީ، އޭނާ އާއި އެހެނިހެން އިސްވެރިންގެ ތާއީދު ވެސް ޒަވީ އަށް އޮތް ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް ބާސެލޯނާ އޮތް ޙާލަތުގައި ކުލަބާ ހަވާލުވެ، ޒަވީ ކޮށްފައި ވަނީ ކާމިޔާބު މަސައްކަތްތަކެއް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. ބާސެލޯނާގެ ކޯޗުކަމުގައި ޒަވީ ހުރުމަކީ މުޅި ކުލަބަށް ވެސް ލިބިގެންދާ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ޒަވީ އާއެކު ބާސެލޯނާ ވަރުގަދަކޮށް، ކާމިޔާބު ހޯދަން ކުރަން ޖެހޭ އެންމެހާ ކަންކަން ކުރާނެ ކަމަށް ވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

ބާސެލޯނާގެ ކޯޗުކަމާ ޒަވީ ހަވާލުވީ 2021 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އޭގެ ފަހުން އޭނާ ވަނީ މިއަހަރު އެ ކުލަބުގެ އެއްބަސްވުން އައު ކޮށްފަ އެވެ. އެހެންކަމުން އައު އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ، 2025 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. އޭނާގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން މިހާތަނަށް ބާސެލޯނާ އިން ވަނީ ސްޕެނިޝް ލީގު އަދި ސްޕެނިޝް ސުޕަ ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް