ކ. މާލެ
|
27 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޯމަ 10:12
ހަމްޕު ޖެހި ފުރަތަމަ ލަނޑަށްފަހު މާޒިޔާ ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ: ފޮޓޯ-މާޒިޔާ
ހަމްޕު ޖެހި ފުރަތަމަ ލަނޑަށްފަހު މާޒިޔާ ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ: ފޮޓޯ-މާޒިޔާ
މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން
އޭއެފްސީ ކަޕް
އަމިއްލަ ދަނޑުގައި މާޒިޔާ ބަލިކުރެވޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ބޮޑު: ކޯޗު
 
އަމިއްލަ ދަނޑުގައި މާޒިޔާ އަތުން ބަލިވެފައި ނެތުމަކީ އިތުބާރެއް ކަމަށް ކޯޗު ބުނޭ

ބަންގްލަދޭޝްގައި މެޗު ކުޅޭތީވެ، އޭއެފްސީ ކަޕުގައި މާދަމާ ރާއްޖޭގެ މާޒިޔާ، ބަލިކުރެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ބޮޑު ކަމަށް ބަޝުންދުރަ ކިންގްސްގެ ކޯޗު އޮސްކާ ބުރުޒޮން ބުނެފި އެވެ.

ދެ ވަނަ ބުރަށް ދިއުމަށް މި މެޗަކީ ދެ ޓީމަށް ވެސް މޮޅުވާން މަޖުބޫރު މެޗެކެވެ. ބަޝުންދުރަ މިވަގުތު އޮތީ އިންޑިޔާގެ މޯހަން ބަގާންއާ ހަތް ޕޮއިންޓުން ގޮތުން ހަމަހަމަވެ ގޯލުގެ ތަފާތުން ޓޭބަލުގެ ކުރީގައެވެ. މާޒިޔާ އޮތީ ތިން ޕޮއިންޓާއެކު ޓޭބަލުގެ ފުލުގަ އެވެ. ބާކީ ކޮންމެ ޓީމަކަށް އެއް މެޗު އޮތުމުން މި މެޗުން މޮޅުނުވެވިއްޖެނަމަ މިހާރު ވެސް ދެ ވަނަ ބުރަށް ދިއުމުގެ އަމިއްލަ ބާރު ނެތް މާޒިޔާ ކަޓާނެ އެވެ.

Advertisement

އޮސްކާ ބުނީ އޭނާގެ ޓީމު މާލޭގައި މާޒިޔާ އަތުން 3-1އިން ބަލިވެފައިވީ ނަމަވެސް އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ބަލިނުވާ ކަމަށެވެ.

އަހަރުމެން ތިން ހަތަރު މެޗު ކުޅެފިން މާޒިޔާއާ ދެކޮޅަށް މި ދަނޑުގައި. އަހަރުމެން ބަލިނުވޭ. އަހަރެން ނުބުނާނަން މިއީ ނަސީބެކޭ. އަހަރެންގެ ކުޅުންތެރިން ތިބީ އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު މެޗުގައި މޯހަން ބަގާން އަތުން ލިބުނު ނަތީޖާއާއެކު ވަރަށް ރޫހުގައި. ވަރަށް ފޯރީގައި
އޮސްކާ

ކުރިން ރާއްޖޭގެ ނިއުރޭޑިއަންޓަށް ވެސް ކޯޗުކޮށްދިން އޮސްކާ ބުނީ އޭނާގެ ޓީމަށް އޮތް ހަމައެކަނި ނުތަނަވަސްކަމަކީ ގާތްގާތުގައި މެޗުތައް ކުޅެން ޖެހުމުން ބައެއް ކުޅުންތެރިންނަށް ހާނިއްކަވެފައިވުން ކަމަށެވެ. މި ގޮތުން ކެޕްޓަން ބްރެޒިލްގެ ރޮބްސަން ޑަސިލްވާ އަށް ކުޅެވޭނެ ކަމާމެދު ޔަގީނެއްނޫނެވެ.

މާޒިޔާގެ ކޯޗު ބޮސްނިއާގެ މިލޯމިރް ސެސްލިއާ ބުނީ ބަޝުންދުރަ ފަދަ ގަދަ ޓީމުތަކާ ދެކޮޅަށް ކުޅުމަކީ މާޒިޔާ އަބަދުވެސް އެދޭގޮތް ކަމަށާއި މެޗާ މެދު އޭނާގެ ޓީމު އޮތީ އިތުބާރާއެކުގައި ކަމަށެވެ.

ބަޝުންދުރަ ކިންގްސް އަކީ މި ގްރޫޕުގެ އެންމެ ރަނގަޅު އެއް ޓީމު. އަހަރުމެންގެ ބެސްޓްދޭނަން މި ފަދަ ގަދަ ޓީމުތަކާމެދު. އަހަރުމެން މިތިބެނީ މިފަދަ ގަދަ ޓީމުތަކާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ވަރަށް ފޯރީގައި، އަދި މިފަދަ މެޗުތައް ކުޅުމަކީ އަހަރުމެން އެދޭގޮތް
ކޯޗު
Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް