ކ. މާލެ
|
26 ނޮވެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 21:30
ވަޓްކިންސް ވިލާ މޮޅުކޮށްދިން ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު
ވަޓްކިންސް ވިލާ މޮޅުކޮށްދިން ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު
ރޮއިޓާސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު
ޓޮޓެންހަމް ފަހަތަށް ޖައްސާލުމަށްފަހު، އެސްޓަން ވިލާ ހަތަރަކަށް
 
ޓޮޓެންހަމްގެ މައްޗަށް އެސްޓަން ވިލާ އިން ވަނީ ދެ ޕޮއިންޓްގެ ލީޑެއް ނަގާފައި

މިސީޒަން ފަށައިގެން ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކާއެކު, ރަނގަޅު ފޯމެއްގައި އޮތް ޓޮޓެންހަމް ފަހަތަށް ޖައްސާލުމަށްފަހު އެސްޓަން ވިލާ ތާވަލްގެ ހަތަރު ވަނައަށް ޖެހިލައިފިއެވެ.

އެސްޓަން ވިލާ ހަތަރަކަށް ޖެހިލީ މެޗަށް ނިކުއިތްއިރު ހަތަރު ވަނާގައި އޮތް ޓޮޓެންހަމްގެ މައްޗަށް, ޓޮޓެންހަމްގެ ދަނޑުގައި ކުރި ހޯދައިގެންނެވެ. މެޗު އެސްޓަން ވިލާ އިން ކާމިޔާބުކުރީ 2-1 ނެވެ. މެޗު އެސްޓަން ވިލާއިން ކާމިޔާބުކުރީ ފުރަތަމަ ހާފްގައި ޓޮޓެންހަމް އިން ލަނޑުޖަހާ ކުރިހޯދާފައި ވަނިކޮށެވެ. ޓޮޓެންހަމް އިން ކުރިހޯދީ 22 ވަނަ މިނިޓްގައި، ލޮ ސެލްސޯ ޖެހި ލަނޑުންނެވެ. އެސްޓަން ވިލާ އަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދިނީ ފުރަތަމަ ހާފްގެ އިތުރު ވަގުތުގައި ޕައު ޓޮރޭޒް އެވެ. މެޗުން މޮޅުކޮށްދިން ލަނޑު ޖެހީ އޮލީ ވަޓްކިންސް އެވެ. މިއީ ވަޓްކިންސް މިސީޒަންގައި ޖެހި 12 ވަނަ ގޯލެވެ.

Advertisement

މިނަތީޖާއާއެކު އެސްޓަން ވިލާ ތާވަލްގެ ހަތަރު ވަނައަށް ޖެހިލީ 13 މެޗުން 28 ޕޮއިންޓް ހޯދައިގެންނެވެ. ކުރިން ހަތަރު ވަނާގައި އޮތް ޓޮޓެންހަމް މިހާރު ފަސްވަނާގައި އޮތީ 13 މެޗުން 26 ޕޮއިންޓާ އެކުއެވެ. މިއީ ވިދިވިދިގެން ޓޮޓެންހަމް ބަލިވި ތިންވަނަ މެޗެވެ. ލީގުގައި ކޮންމެ ޓީމެއްގެ ފުރަތަމަ ދިހަ މެޗު ނިމުނުއިރު ޓޮޓެންހަމް އޮތީ ލީގު ތާވަލްގެ އެއްވަނާގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް