ކ. މާލެ
|
26 ނޮވެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 12:30
ކުރީގެ ނާއިބު ރައީސް އަޙްމަދު އަދީބު
ކުރީގެ ނާއިބު ރައީސް އަޙްމަދު އަދީބު
މުހައްމަދު ޝަރުހާން
ކުރީގެ ނާއިބް ރައީސް އަދީބު
އަދީބު ބޭސްފަރުވާއަށް ސިންގަޕޫރަށް ވަޑައިގެންފި
 
ބައެއް ނޫސްތަކުން ވަނީ އަދީބު ސިންގަޕޫރަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލު ކުރައްވާފައިވާކަމަށް ރިޕޯޓުކޮށްފައި
 
ޙުކުމެއް އިއްވާފައިވަނިކޮށް އެ ޙުކުމަށް ދިން ލުޔާއެކު އަދީބު ވަނީ މިނިވަންވެފައި

ކުރީގެ ނާއިބު ރައީސް އަޙްމަދު އަދީބު ބޭސްފަރުވާއަށް ސިންގަޕޫރަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ޚިޔާނާތުގެ ކުށް ސާބިތުވެ، ޖަލު ޙުކުމެއް އިއްވާފައިވަނިކޮށް އެ ޙުކުމަށް ދިން ލުޔާއެކު އޭނާ ވަނީ މިނިވަންވެފައެވެ. މިނިވަންވުމާއެކު އަދީބު ވަނީ ރާއްޖެއިން ފުރާވަޑައިގެންފައެވެ. އެއީ މިދިޔަ ހަފްތާގެ ކުރީކޮޅުއެވެ.

Advertisement

ބައެއް ނޫސްތަކުން ވަނީ އަދީބު ސިންގަޕޫރަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލު ކުރައްވާފައިވާކަމަށް ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެކަން އަދީބު ވަނީ ދޮގު ކުރައްވާފައެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އުމްރާއެއް ކުރެއްވުމަށްފަހު އަނެއްކާ ވެސް އަދީބު ވަނީ ސިންގަޕޫރަށް ވަޑައިގެންފައެވެ. އެއީ ބޭސްފަރުވާގެ ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްކަމަށް ވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ. އަދީބު ވިދާޅުވީ، ބޭސްފަރުވާއަށްފަހު އަނބުރާ ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޔާމީނުގެ ޤުރުބާނީއާއެކު ވެރިކަމަށް އައިސް، ޔާމީނުގެ ޙައްޤު ހޯދަން ދިޔައިރު ބައިވެރިނުވުމުން ބަހުގެ ހޫނު ހަމަލާތަކެއް
އާރަށު މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ނިންމާލައިފި، ދެން އޮންނާނީ ޙުކުމް ކުރުން
އާރަށު ޚިޔާނާތުގެ ކުށުގެ އަމަލުގެ މުގުލުގައި ވަނީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކެންސަރު: ދައުލަތް
އާރަށު ޙުކުމުގެ އިސްތިއުނާފު: މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް ފަހުބަސް ބުނުމުގެ ފުރުސަތު އަންގާރަ ދުވަހުގެ އަޑުއެހުމުގައި
އަދީބު ރާއްޖެއިން ފުރާވަޑައިގަންނަވައިފި
އަދީބާއި ޒިޔަތު މިނިވަންކުރުމަކީ ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކަށް އެޅުނު ހުރަހެއް: ޓްރާންސްޕޭރެންސީ
އާރަށު ހިޔާނަތް: ދެފަރާތުން ބަހުސް ކުުރުމަށްފަހު، ކްރެޑިބިލިޓީއާގުޅޭ އައު ހެކި ބަލައިގަތުމަށްވެސް ހުރަހެއް ނެތް
ޖޫރިމަނާ ފަސް ކުރުމުގެ އަމުރެއް ހައިކޯޓުން ނެރެފައިވާތީ، ޔާމީން އަތުން ފަސްމިލިޔަން ޑޮލަރު ހޯދަން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލައިފި