ކ. މާލެ
|
26 ނޮވެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 09:51
އޭއެފްސީ ކަޕުގައި މާޒިޔާ އާއި ބަޝުންދުރަ މާލޭގައި ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
އޭއެފްސީ ކަޕުގައި މާޒިޔާ އާއި ބަޝުންދުރަ މާލޭގައި ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
އޭއެފްސީ
އޭއެފްސީ ކަޕް
މޮޅުވާން މަޖުބޫރު މެޗަކަށް، މާޒިޔާ ބަންގްލަދޭޝަށް
 
ބަލިވެއްޖެނަމަ މާޒިޔާ ކަޓާނެ

އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ދެ ވަނަ ބުރަށް ދިއުމަށް ބަންގްލަދޭޝްގެ ބަޝުންދުރަ ކިންގް އަތުން މޮޅުވާން މަޖުބޫރު މެޗު ކުޅެން މާޒިޔާ އެ ގައުމަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

މީގެ ދެ ދުވަސް ކުރިން މާޒިޔާއިން ބަންގްލަދޭޝަށް ދިޔައީ ފުލް ޓީމާއެކުގަ އެވެ. ބިދޭސީ ހަ ކުޅުންތެރިންނާއި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމުގެ 14 ކުޅުންތެރިން މާޒިޔާގައި އެބަތިއްބެވެ.

މި މެޗަށް ނުކުންނައިރު މާޒިޔާ އޮތީ ތިން ޕޮއިންޓާއެކު ހަތަރު ޓީމު ވާދަކުރާ ގްރޫޕްގެ ފުލުގަ އެވެ. ބަޝުންދުރަ ކިންގް އޮތީ ހަތް ޕޮއިންޓާއެކު ޓޭބަލުގެ ކުރީގަ އެވެ. ބަޝުންދުރަ އާއި އިންޑިޔާގެ މޯހަން ބަގާން ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުން ހަމަހަމަވެ، މޯހަން ބަގާން ދެ ވަނަ އަށް ދިޔައީ ފައިދާ ގޯލުގެ ތަފާތުންނެވެ. ތިން ވަނާގައިވަނީ ހަ ޕޮއިންޓާއެކު އިންޑިޔާގެ އޮޑިއްސާ އެވެ. މިހެންވެ މިހާރު ވެސް ދެ ވަނަ ބުރަށް ދިއުމުގެ އަމިއްލަ ބާރެއް މާޒިޔާއަކަށް ނެތެވެ. ބަޝުންދުރަ އާއި މާޒިޔާ މާލޭގައި މި މުބާރާތުގައި ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވީ މާޒިޔާ އެވެ.

Advertisement

މި މެޗުން ބަލިވެއްޖެނަމަ މާޒިޔާ އަށް ދެ ވަނަ ބުރަށް ނުދެވޭނެ އެވެ. އެއީ ބާކީ ކޮންމެ ޓީމަކަށް ވެސް އޮންނާނީ އެއް މެޗު ކަމަށްވާތީ އެވެ.

2013 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ ނިއުރޭޑިއަންޓް އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލަށް ދިޔަ ފަހުން ރާއްޖޭގެ ޓީމަކަށް ގްރޫޕް ސްޓޭޖް ފަހަނައަޅައި ދެވިފައިނުވެ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް