ކ. މާލެ
|
25 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 11:58
އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ލީޑަރު ކަމަށް ވާދަކުރައްވާ ތިން މެންބަރުން
އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ލީޑަރު ކަމަށް ވާދަކުރައްވާ ތިން މެންބަރުން
ރާއްޖެއެމްވީ
އެމްޑީޕީ ޕީޖީ ގްރޫޕުގެ އިންތިޚާބު
އެމްޑީޕީ ޕީޖީ ގްރޫޕުގެ އިންތިޚާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އިޢުލާންކޮށްފި
 
ބާތިލު 1 ވޯޓު ހިމެނޭއިރު، ޖުމްލަ ވޯޓުގެ އަދަދަކީ 51
 
އިންތިޚާބުގެ ޞައްޙަ ވޯޓުގެ އަދަދަކީ 50

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު ހޮވުމަށް ބޭއްވި އިންތިޚާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އެ ޕާޓީން އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު އެމްޑީޕީން ވަނީ 22 ނޮވެމްބަރ 2023ގައި ބޭއްވި އިންތިޚާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އާންމުކޮށްފައެވެ.

Advertisement

އެގޮތުން ބަލާއިރު، އަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިނަށް ލިބިވަޑައިގެންފައިވަނީ 28 ވޯޓެވެ. ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޢަބްދުލް ޣަނީ ޢަބްދުލްޙަކީމަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވީ 2 ވޯޓެވެ. އަދި ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޢަބްދުﷲ ޖާބިރަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވީ 20 ވޯޓެވެ.

މި އިންތިޚާބުގެ ޞައްޙަ ވޯޓުގެ އަދަދަކީ 50ވެ. ބާތިލު 1 ވޯޓު ހިމެނޭއިރު، ޖުމްލަ ވޯޓުގެ އަދަދަކީ 51ވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
33%
17%
0%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް