ކ. މާލެ
|
25 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 06:10
ނަބާއާއި ނަބީ އޭޝިޔަން ގޭމްސްގައި ނޭޕާލާ ދެކޮޅަށް ކުޅެނީ: ފޮޓޯ-އެމްއޯސީ
ނަބާއާއި ނަބީ އޭޝިޔަން ގޭމްސްގައި ނޭޕާލާ ދެކޮޅަށް ކުޅެނީ: ފޮޓޯ-އެމްއޯސީ
ބޮޓްސްވާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް
ބޮޓްސްވާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް: ޑަބަލްސްގައި ރާއްޖޭގެ ކުޅުންތެރިން ކްއާޓާގައި
 
ކްއާޓާ ފައިނަލް މެޗުތައް ހޮނިހިރު ދުވަހު

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ބޮޓްސްވާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް 2023 ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ މިކްސްޑަބަލްސް ކްއާޓާ ފައިނަލުން ރާއްޖޭގެ ދެ ޕެއަރ ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ.

ކްއާޓާ ފައިނަލުން ޖާގަހޯދީ ރާއްޖޭގެ ޒަޔާން ޒަކީއާއި ފާތިމަތު ނަބާހާ (ނަބާ) ގެ ޕެއަރ އާއި ނިބާލް އަހުމަދާއި އައިމިނަތު ނަބީހާ (ނަބީ) ގެ ޕެއަރ އެވެ. ޒަޔާންއާއި ނަބާ ކްއާޓާ ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރީ ބޮޓްސްވާނާގެ ބަޓްޝޯ ގަކީޝީއާއި ވިލީގެ ޕެއަރ ސީދާ ދެ ސެޓުން ބަލިކޮށްގެންނެވެ. އެއީ 21-10, 21-09 ނެވެ. ކްއާޓާ ފައިނަލްގައި ޒަޔާންއާއި ނަބާ ވާދަކުރާނީ މޮރިޝަސްގެ މެލްވިން އާއި ވިލީނާގެ ޕެއަރއާއެވެ. ނިބާލްއާއި ނަބީގެ ޕެއަރ ކްއާޓާ ފައިނަލްގައި ވާދަކުރާނީ މޮރިޝަސްގެ ހޫލިއެން ޕައުލް އާއި ކޭޓް ލުޑިކްގެ ޕެއަރއާއެވެ. މިއީ އެންމެފަހުން އޮތް އިންޑިޔަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގައި ވާދަކުރި ކުޅުންތެރިންނެވެ.

މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑަބަލްސްގެ ކްއާޓާ ފައިނަލްގައި ރައްޖޭގެ ނަބީއާއި ނަބާވެސް ވާދަކުރާނެއެވެ. އެދެކުޅުންތެރިން ވާދަކުރާނީ ބޮޓްސްވާނާގެ ޕެއަރ އަކާއެވެ. އަދި ފިރިހެން ޑަބަލްސް ކްއާޓާ ފައިނަލްގައި ޒަޔާންއާއި ނަޝްފާން މުޙައްމަދުގެ ޕެއަރ އާއި އަޖުފާންއާއި ނިބާލްގެ ޕެއަރ ވެސް ވާދަކުރާނެއެވެ. ސިންގަލްސް ކްއާޓާ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދި ރާއްޖޭގެ ހަމައެކަނި ކުޅުންތެރި އަކީ ފާތިމަތު ނަބާހާ އަބުދުއްރައްޒާގެވެ. ކްއާޓާގައި ނަބާ ވާދަކުރާނީ ޔޫއޭއީގެ މަދުމިތާ ސުންދަރާޕާންޑިއަން އާއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް