ކ. މާލެ
|
23 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 22:08
މިނިސްޓަރު މަލީހު
މިނިސްޓަރު މަލީހު
ރާއްޖެއެމްވީ
މަލީހު ޕީޕީއެމުން ވަކިކުރުން
ޕީޕީއެމުން ވަކިކުރުމުން މަލީހުގެ ހޫނު ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް އަބްދުއްރަހީމަށް
 
ޕީޕީއެމްގެ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް އަމަލުކުރަމުން ދާކަމަށާއި، އެކަން ކުރަނީ ވަކި ބަޔަކު ބޭނުންވާ މަންފާތަކެއް ހޯދުމަށް ކަމަށް ވިދާޅުވި

ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޕީޕީއެމް)އިން އެ ޕާޓީގެ ސެނެޓުގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު މަލީހު ޖަމާލު ވަކިކޮށްފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު އޭނާ ވަކިކޮށްފައި ވަނީ، ޕާޓީއަށް ނާންގަވައި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަވާފައި ވާތީކަމަށް އެ ޕާޓީން ވަނީ ބުނެފައެެވެ. މަލީހުގެ މައްސަލަ ބެލުމަށް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޕީޕީއެމުން ބޭއްވި ކޮމިޓީއަށް އޭނާ ހާޒިރުވެވަޑައެއް ނުގަންނަވައެވެ. މަލީހު ވަކިކުރީ ކޮމިޓީގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.

ޕީޕީއެމްގެ އޮފީހުގައި އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. އެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވަނީ ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަންގަވައިގެން، ސްޓިއަރިން ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލިކަން އިއުލާނު ކުރުމަށެވެ. އެ ބައްދަލުވުން ބާއްވަވާފައިވަނީ މަލީހުގެ އިތުރުން އައްބާސް އާދިލް ރިޒާއެވެ.

ރާއްޖެ އެމްވީއާ ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން މަލީހު ވިދާޅުވީ، ސުލޫކީ ކޮމިޓީއަށް އޭނާ ހާޒިރުވެވަޑައިގަތުމަށް އެންގީވެސް ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ކަަމަށެވެ. އޭނާ ވަނީ މި ސަރުކާރުގެ ވަޒީރު އަދި ޕީއެންސީގެ ޗެއަރމަން އަބްދުއްރަހީމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވެފައެވެ. "ކަނަކު އަތްދަށު ވިޔަސް ބާ ޓިނުގަނޑެއްގެ އަތްދަށު ނުވާށޭ" ވިދާޅުވެ އޭނާ ވަނީ އަބްދުއްރަހީމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެފައެވެ.

އަދި ޕީޕީއެމްގެ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް އަމަލުކުރަމުން ދާކަމަށާއި އެކަން ކުރަނީ ވަކި ބަޔަކު ބޭނުންވާ ނާޖާއިޒު މަންފާތަކެއް ހޯދުމަށް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް