ކ. މާލެ
|
23 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 05:37
ކުޅިވަރު ވަޒީރު ޢަބްދުﷲ ރާފިޢު މަގާމުގެ އިޤުރާރުގައި ސޮއި ކުރައްވަނީ
ކުޅިވަރު ވަޒީރު ޢަބްދުﷲ ރާފިޢު މަގާމުގެ އިޤުރާރުގައި ސޮއި ކުރައްވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
އެފްއޭއެމް
ހަ ދުވަސް ފަހުން، އެފްއޭއެމްގެ މަރުޙަބާ ކުޅިވަރު ވަޒީރު ރާފިޢު އަށް!
 
ހަ ދުވަސް ފަހުން، ބުދަ ދުވަހު އެފްއޭއެމުން ވަނީ ރާފިޢު އަށް މަރުޙަބާ ކިޔައި، ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ޕޯސްޓެއް ކޮށްފައި

އައު ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް، ފިޓްނަސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ޢަބްދުﷲ ރާފިޢު އަށް، ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން މަރުޙަބާ ކިޔައިފި އެވެ.

ރައީސުލްޖުމްޙޫރިއްޔާ ޑރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ހުވާ ކުރެއްވުމަށްފަހު، ކުޅިވަރު ވަޒީރުގެ މަޤާމަށް ރާފިޢު އައްޔަން ކުރައްވާފައި ވަނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ އެވެ. އޭގެ ހަ ދުވަސް ފަހުން، ބުދަ ދުވަހު އެފްއޭއެމުން ވަނީ ރާފިޢު އަށް މަރުޙަބާ ކިޔައި، ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ޕޯސްޓެއް ކޮށްފަ އެވެ. އެ ޕޯސްޓުގައި ވަނީ ފާއިތުުވި އަހަރުތަކުގައި ޤައުމީ ޓީމުތަކުގެ މެޑިކަލްގެ ކަންކަމުގައި ރާފިޢު ކުރައްވާފައިވާ ޚިދުމަތްތަކަށް ޝުކުރު ވެސް އަދާ ކޮށްފަ އެވެ. އަދި ރާފިޢުގެ ލީޑާޝިޕްގެ ދަށުން ދިވެހި ކުޅިވަރު އެހެން ހަރުފަތަކަށް ގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

Advertisement

ހަ ދުވަސް ފަހުން އެފްއޭއެމުން ރާފިޢު އަށް މަރުޙަބާ ކިޔާފައިވާއިރު، މިކަމުން ފާހަގަވާން އޮތީ އެ އިދާރާގެ ދޯހަޅި ކަމެވެ. މީގެ ކުރިން އެފްއޭއެމްގެ އިސްވެރިންނާއި، އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުގެ އުފަން ދުވަހު އެ އިދާރާ އިން ވަނީ ވަގުތުން ތަހުނިޔާގެ ޕޯސްޓުތައް ވެސް ކޮށްފަ އެވެ. ނަމަވެސް، އައު ކުޅިވަރު ވަޒީރަށް މިހާ ލަހުން އެފްއޭއެމުން މަރުޙަބާ ކިޔައިފައި ވަނީ، ކީއްވެތޯ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ސުވާލު ވެސް އުފައްދަ އެވެ. ކުޅިވަރު ވަޒީރާއި، އައު ސަރުކާރުގެ ވެސް ރުހުން އެފްއޭއެމަށް ނެތް ކަމަށް އާންމުން ބުނަމުންދާއިރު، މިކަމުން ވަނީ އެ ވާހަކަތަކަށް އިތުރު ބާރުވެރިކަމެއް ލިބިފަ އެވެ.

އެފްއޭއެމްގެ ހިންގުމުގައި މި ފަހުން ވަނީ ގިނަ ގުނަ މައްސަލަތައް ދިމާވެފަ އެވެ. ޚާއްސަކޮށް އެ އިދާރާ އަށް ލިބެމުން އަންނަ ފައިސާތަކަށް، އެ އިދާރާގެ އިސްވެރިން ޚިޔާނާތްތެރިވާކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭއިރު، އެ އިދާރާ އޮތީ ބަނގުރޫޓުވާން ކައިރިވެފަ އެވެ. އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލާއި، އެ އިދާރާގެ އިސްވެރިންގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ މަނީލޯންޑަރިންގެ ތުހުމަތާ ގުޅިގެން، ދިވެހި ފުލުހުން އަންނަނީ އެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ވެސް ކުރަމުންނެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް