ކ. މާލެ
|
22 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުދަ 07:36
އޮސްޓްރޭލިޔާއާއި ފަލަސްތީން ވާދަކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: ފޮޓޯ-ސަބްވޭ ސޮކަރ
އޮސްޓްރޭލިޔާއާއި ފަލަސްތީން ވާދަކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: ފޮޓޯ-ސަބްވޭ ސޮކަރ
ވަރލްޑްކަޕް ކޮލިފައިންގ/އޭޝިޔާ
އިސްރާއީލުން ހަމަލާދޭން ފެށިފަހުން ފަލަސްތީން ކުޅުނު ދެވަނަ މެޗު، ބަލިވިޔަސް ފެނުނީ ސަޕޯރޓް
 
ފަލަސްތީން އޮތީ ގްރޫޕްގެ ތިންވަނާގައި

އިސްރާއީލުން ލާއިންސާނީ ހަމަލާތައް ދޭން ފެށިފަހުން, ފަލަސްތީނުން ކުޅުނު ބައިނަލް އަޤްވާމީ ދެވަނަ މެޗުގައި ބަލިވިޔަސް އެތައްހާސް ސަޕޯޓަރުންގެ ލޯބި އޮތްކަން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ކުވެއިތުގައި ކުޅުނު އޭޝިޔާ ބައްރުގެ ވަރލްޑްކަޕް ކޮލިފައިންގައި ފަލަސްތީން 1-0 ން އޮސްޓްރޭލިޔާ އަތުން ބަލިވިޔަސް, އެތައްހާސް ސަޕޯޓަރުން ސްޓޭޑިއަމަށް ވަދެ ފަލަސްތީނަށް ސަޕޯރޓް ކުރިއެވެ. ރިޕޯރޓްތައް ބުނާ ގޮތުން 14500 އަށްވުރެ ގިނަ ސަޕޯޓަރުން މެޗު ބަލަން ވަނެވެ. އޭގެތެރޭގައި ބޮޑު އިންސައްތައެއްގެ ސަޕޯރޓް އޮތީ ފަލަސްތީނަށެވެ. ފަލަސްތީންގެ ދިދައާއެކު ސަޕޯރޓަރުން ދިޔައީ ޣާއްޒާ މިނިވަންކުރަންވެސް ގޮވާލަމުންނެވެ.

މެޗުގައި އެންމެ ޚާއްޞަ އެއްކަމަކަށްވީ އޮސްޓްރޭލިޔާ ކުޅުންތެރިން މެޗުގެ ތެރެއިން ފަލަސްތީނަށް ހޯދައިދިން ބޮޑު އެހީއެވެ. ފަލަސްތީނުން މެޗު ކުޅުނީ މުހިއްމު ތިން ކުޅުންތެރިއަކު ނުލައެވެ. އެއީ އެ ކުޅުންތެރިން ޣާއްޒާގައި ތާށިވެފައި ވާތީއެވެ. އެ ކުޅުންތެރިންނަށް ޓީމާ ގުޅެން ފުރުޞަތެއް ނުލިބުނެވެ. ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން ފަލަސްތީނުގައި މެޗު ކުޅެން ފުރުޞަތެއް ނެތެވެ. އެންމެފަހުން ފަލަސްތީނުގެ ގައުމީ ޓީމުން, އަމިއްލަ ގައުމުގައި މެޗެއް ކުޅުނީ 2019 ވަނަ އަހަރު ސައުދީ އަރަބިއްޔާއާ ދެކޮޅަށެވެ.

ވަރލްޑްކަޕް ކޮލިފައިންގެ އޭޝިޔާ ބައްރުގެ ގްރޫޕް އައިގަ ފަލަސްތީން އޮތީ ތިންވަނާގައެވެ. ދެ މެޗުންވެސް މޮޅުވެ, ހަ ޕޮއިންޓާއެކު އެއްވަނާގައި އޮތީ އޮސްޓްރޭލިޔާ އެވެ. ދުނިޔޭގެ ރޭންކިންގައި ފަލަސްތީން އޮތީ 96 ވަނާގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް