ކ. މާލެ
|
21 ނޮވެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 16:05
މިފްކޯއިން އަލަށް ގެނައި "ޖަޒީރާ 106"
މިފްކޯއިން އަލަށް ގެނައި "ޖަޒީރާ 106"
މިފްކޯ
މިފްކޯ
މިފްކޯގެ އައު ބޯޓު "ޖަޒީރާ 106" ރާއްޖެ ގެނެސްފި
 
"ޖަޒީރާ 106" އިން ދުވާލަކު 60 ޓަނު ބްރައިން ފްރީޒް ކުރެވޭނެ
 
މިއަހަރު އިތުރު ދެ ބޯޓު ގެންނާނެ

މިފްކޯގެ ފްލީޓަށް އިތުރު ކުރުމަށް އެ ކުންފުނިން އިތުރަށް ގެންނަ 3 ބޯޓުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ބޯޓު ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފިއެވެ.

"ޖަޒީރާ 106" ގެ ނަމުން ނަން ދީފައިވާ މި ބޯޓު މާލެއަށް ބަނދަރު ކުރީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭއެވެ. މިފްކޯއިން ބުނި ގޮތުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ ބޯޓުގެ ކްރޫ ބަދަލު ކުރުމާއި ކަސްޓަމްސް ކްލިއަރެންސް ހޯދައި ލޯކަލައިޒް ކުރުމުގެ މަސައްކަތެވެ.

މި ބޯޓުގެ އިތުރުން މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އިތުރު ދެ ބޯޓު ގެނައުމަށް މިފްކޯއިން އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އެއީ "ޖަޒީރާ 104" އާއި "ޖަޒީރާ 105" އެވެ.

ޖަޒީރާ ސީރީޒްގެ މި ބޯޓުތަކުގެ ކޮންމެ ބޯޓަކުން ވެސް ދުވާލަކު 60 ޓަނު ބްރައިން ފްރީޒް ކުރެވޭނެ ކަމަށާއި 200 ޓަނު މަސް ރައްކާ ކުރުމުގެ ގާބިލުކަން ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް މިފްކޯއިން ބުނެއެވެ. އެހެންކަމުން، އެ ތިން ބޯޓާއެކު މިފްކޯއަށް ދުވާލަކު އިތުރަށް 180 ޓަނުގެ މަސް ގަތުމުގެ ގާބިލުކަން ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

Advertisement

އަލަށް ގެންނަ ޖަޒީރާ ސީރީޒްގެ ތިން ބޯޓު މިފްކޯގެ ފްލީޓާ ގުޅުމުން ރާއްޖޭގެ ދެކުނާއި މެދުރާއްޖެތެރޭގައި މަސްވެރިކަން ރަނގަޅު ދުވަސްވަރު ދިމާވާ ދަތިތަކަށް ބޮޑު ހައްލެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

މިފްކޯއިން ވަނީ އެ ކުންފުނީގެ ފްލީޓު ބޮޑުކޮށް ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުމަށް މިއަހަރު 4 ބޯޓު ގަނެފައެވެ. މީގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ބޯޓު "ޖަޒީރާ 103" ވަނީ މިއަހަރުގެ މާޗު މަހު ރާއްޖެ ގެނެސް އޮޕަރޭޝަން ފަށައިފައެވެ. އެ ބޯޓުން ދަނީ ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގައި މަސްކިރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

މިފްކޯއިން ބުނި ގޮތުގައި މި ހިނގަމުންދާ ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކެރިއަރ ބޯޓުތަކާއެކު ޖުމްލަ ހަ ބޯޓު އެ ކުންފުނީގެ ފްލިޓަށް ވަނީ އިތުރު ކޮށްފައެވެ. އަދި ކޫއްޑޫގެ މަސްގަތުމުގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރު ކުރުމަށް ފަށާފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ޝިފްޓަކަށް 120 ޓަނުގެ ފްރީޒިން ކެޕޭސިޓީ އިތުރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި އަލަށް ގާއިމު ކުރާ ތިނަދޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސްގެ މަސައްކަތް ވެސް ކުރިއަށް ދާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

ތިނަދޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސްއަކީ ވެސް ޝިފްޓަކަށް 120 ޓަނުގެ މަސް ގަނޑުކުރެވޭ 1000 ޓަނުގެ ކޯލްޑް ސްޓޯރެއް ހިމެނޭގޮތަށް ތަރައްގީ ކުރާ ސެންޓަރެކެވެ. ދެ ސައިޓަށް ވެސް ބޭނުންވާ ބިލްޑިންގ ސްޓްރަކްޗަރާއި މެޝިނަރީޒްތައް ގެންގޮސް، އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށް މިފްކޯއިން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މިފްކޯ އިން ސަރުކާރު ކެނޑިޑޭޓެއް ޕްރޮމޯޓްކުރުން - މިފްކޯ އަށް ގޯސްވީ ޓްވީޓް ކުރި މީހާ
މަސްވެރިންނަށް އުފާވެރި ޚަބަރު ދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ވަޑައިގެން ދެއްވި ޚަބަރަކީ މަހުގެ އަގު ކުޑަކުރާކަމުގެ ޚަބަރު!
މިފްކޯއިން ސަރުކާރު ކެންޑިޑޭޓުން ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށް ޝިޔާމްގެ ދިފާއު- "މިފްކޯގެ ޕްރޮޑަކްޓް ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށް މެންބަރު ވަޑައިގަތަސް އެ މެހެމާންދާރީ ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ"
ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުގެ ނިންމުމަށް ގޮންޖަހައި، މަސް ގަންނަ އަގު 20ރ. އަށް ކުޑަކުރަނީ
އަމީރުގެ ރައްދު ޝިޔާމަށް: ސަރުކާރު ނިމުނުއިރު މަސްވެރިންނަށް ނުދެވި ހުރީ 185 މިލިއަން ރުފިޔާ، މިއަށްވުރެ މާ ދަތީގައިވެސް ފައިސާ ދޫކުރި
މިފްކޯއިން ޕީއެންސީގެ މަޖިލިސް ކެންޑިޑޭޓުންނަށް މަރުހަބާ ކިޔައި ހަދިޔާ ފޮއްޓާއެކު ކުރި ޕޯސްޓް ޑިލިޓް ކޮށްލައިފި
މިފްކޯ ހިންގުމުގައި މަސްވެރިންގެ ދައުރު ފުޅާކުރަނީ، ފައިސާ ދިނުން ލަސްވާ ސަބަބަށް ޖަވާބެއް ނުދެއްވި
ކަންބޮޑުވުންތަކަށްފަހު، މަސްވެރިންނަށް 100 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޭނެކަމަށް ބުނެފި