ކ. މާލެ
|
20 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޯމަ 05:35
ރިކާޑޯ ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ރޮނަލްޑޯއާއެކު އުފާފާޅުކުރަނީ: ފޮޓޯ-ރޮއިޓަރސް
ރިކާޑޯ ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ރޮނަލްޑޯއާއެކު އުފާފާޅުކުރަނީ: ފޮޓޯ-ރޮއިޓަރސް
ރޮއިޓާސް
ޔޫރޯ ކޮލޮފައިންގ
އައިސްލެންޑް ބަލިކޮށް، ޕޯޗްގަލް އަށް ސައްތައިން ސައްތަ ރެކޯޑެއް!
 
ކޮލިފައިންގ ހުރިހާ މެޗެއް ކާމިޔާބުކުރި

ޔޫރޯ ކޮލިފިކޭޝަންގެ ފަހު މެޗުގައި އައިސްލެންޑް ވެސް ބަލިކޮށް, ސައްތައިން ސައްތަ ރެކޯޑަކާއެކު ޕޯޗްގަލްއިން ކޮލިފައިން ނިންމާލައިފިއެވެ.

މާކުރިން އަންނަ އަހަރުގެ ޔޫރޯ އިން ޖާގަ ކަށަވަރުކުރި ޕޯޗްގަލް އިން ވަނީ ކޮލިފިކޭޝަންގައި ކުޅުނު 10 މެޗުންވެސް މޮޅުވެ, 30 ޕޮއިންޓް ހޯދާފައެވެ. ފަހު މެޗުގައި އައިސްލެންޑް ބަލިކުރީ 2-0 ނެވެ. އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުގައި ޕޯޗްގަލްގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ފުރަތަމަ ހާފްގައި ޖެހީ މިޑްފީލްޑަރ ބުރޫނޯ ފެނާންޑޭޒް އެވެ. ދެވަނަ ހާފްގައި ދެވަނަ ލަނޑު ޖެހީ ރިކާޑޯ ހޯޓާ އެވެ. އޭނާ ލަނޑު ޖެހީ ކެޕްޓަން ރޮނަލްޑޯ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުޞަތެއްގައެވެ.

ޕޯޗްގަލް ވަނީ ޖެނުއަރީ މަހު ރޮބާޓޯ މާޓިނޭޒް ކޯޗުކަމަށް ހަމަޖެއްސިފަހުން މިއަހަރު ކުޅުނު ހުރިހާ މެޗެއްވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. ޕޯޗްގަލްގެ އިތުރުން ކޮލިފައިންގެ ހުރިހާ މެޗެއް ކާމިޔާބުކުރި ޓީމަކީ ފްރާންސެވެ. ޕޯޗްގަލް ގްރޫޕްގެ އެއްވަނަ ހޯދީ އަށް ޕޮއިންޓްގެ ލީޑަކާއެކުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް