ކ. މާލެ
|
18 ނޮވެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 11:41
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
ރާއްޖެއެމްވީ
އިމާމުންގެ ތަމްރީނުތައް
އިމާމުންނަށް ބޭރުގެ ޔުނިވަރސިޓީތަކުން ޕީއެޗްޑީ ހެދުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދެނީ
އިމާމުންގެ ތެރެއިން އިސްލާމީ ޢިލްމުގެ ދާއިރާއަކުން މާސްޓަރ ހާސިލުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުސަތު ހޯދައިދެވޭނެ
އެކި ޤައުމުތަކުން ތަމްރީނުގެ ފުރުޞަތު އިމާމުންނަށް ހޯދައިދެވޭނެކަމަށްވެސް ޝަހީމް ވިދާޅުވި

އިމާމުންގެ ތެރެއިން އިސްލާމީ ޢިލްމުގެ ދާއިރާއަކުން މާސްޓަރ ހާސިލުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް، ބޭރުގެ ޔުނިވަރސިޓީ އަކުން ޕީއެޗްޑީ ހެދުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނުމުގެ މަޝްރޫއެއް އިއުލާނު ކުރައްވާނެކަމަށް އައު ސަރުކާރުގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ މުޙައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ މިސްކިތްތަކުގެ އިމާމުންގެ ތެރެއިން އިސްލާމީ ޢިލްމުގެ ދާއިރާއަކުން މާސްޓަރ ހާސިލުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް، ބޭރުގެ ޔުނިވަރސިޓީ އަކުން ޕީއެޗްޑީ ހެދުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނުމުގެ މަޝްރޫއެއް ވަރަށް އަވަހަށް އިޢުލާނު ކުރައްވާނެކަމަށެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން މިޞްރާއި ސަޢުދީ އަރަބިއްޔާއާއި މެލޭޝިޔާއާއި ބުރޫނާއި އަދި އިންޑޮނޭޝިޔާއިން ތަމްރީނުގެ ފުރުޞަތު އިމާމުންނަށް ހޯދައިދެވޭނެކަމަށްވެސް ޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
- ކޮމެންޓް