ކ. މާލެ
|
17 ނޮވެންބަރ 2023 | ހުކުރު 10:37
އިންޑިޔާގެ މަންވީރު ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އުފާފާޅު ކުރަނީ
އިންޑިޔާގެ މަންވީރު ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އުފާފާޅު ކުރަނީ
ގޫގުލް
ވޯލްޑްކަޕް ކޮލިފައިން
އޮސްޓްރޭލިޔާއިން ބަނގްލަދޭޝް ކޮޅަށް ހަތް ލަނޑު، އިންޑިޔާ ކުވޭތު ބަލިކޮށްފި
 
ދެކުނު އޭޝިޔާގެ ގިނަ ޓީމުތައް ބަލިވީ ތަފާތު ބޮޑުކޮށް

ވޯލްޑްކަޕް ކޮލިފައިންގައި އޮސްޓްރޭލިޔާއިން ބަނގްލަދޭޝް ކޮޅަށް ހަތް ލަނޑު ޖަހައިގެން ކޮލިފައިން މެޗުތައް ފެށިއިރު އިންޑީޔާއިން ކުވޭތު ބަލިކޮށްފި އެވެ.

ޕްލޭއޯފްގައި ދިވެހިރާއްޖެ ބަލިކޮށް، ގްރޫޕް ސްޓޭޖަށް ދަތުރުކުރި ބަނގްލަދޭޝް ކޮޅަށް އަމިއްލަ ދަނޑުގައި އޮސްޓްރޭލިޔާއިން ގޯލު ޖަހަން ފެށީ ހަތަރު ވަނަ މިނިޓުން ފެށިގެންނެވެ.

ދެކުނު އޭޝިޔާގެ ގިނަ ޓީމުތައް ވަނީ އޭޝިޔާގެ ގަދަ ޓީމުތައް އަތުން ބަލިވެފަ އެވެ. މި ގޮތުން ޔޫއޭއީ އަތުން ނޭޕާލް ބަލިވީ 4-0އިންނެވެ. ލުބުނާނާއި ފަލަސްތީން ކުޅުނު މެޗު ނިމުނީ 0-0އިން އެއްވަރުވެގެންނެވެ. ބަހުރޭން މޮޅުވީ ޔަމަން އަތުން 2-0އިންނެވެ. ޕާކިސްތާން ބަލިވީ ސައޫދީ އަރަބިއާ އަތުން 4-0އިންނެވެ. އިރާގު މޮޅުވީ އިންޑޮނީޝިއާ އަތުން 5-1އިންނެވެ. އަފްގާނިސްތާން ބަލިވީ ގަތަރު އަތުން 8-1އިންނެވެ.

އިންޑިޔާއިން ގައުމުން ބޭރުގައި ކުވޭތު ބަލިކުރީ 1-0އިންނެވެ. މެޗުގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު ޖެހީ 75 ވަނަ މިނިޓްގައި މަންވީރު ސިންގެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް