ކ. މާލެ
|
21 ނޮވެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 22:49
ލަނޑުޖެހުމަށްފަހު ސައުތު ކޮރެއާ ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ
ލަނޑުޖެހުމަށްފަހު ސައުތު ކޮރެއާ ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ
ވަރލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގ
ސޮންގެ ދެ ލަނޑާއެކު، ޗައިނާ އަތުން ސައުތު ކޮރެއާ މޮޅުވެއްޖެ
 
މެޗުން ކޮރެއާ މޮޅުވީ 3-0ން

2026 ވަނަ އަހަރުގެ ވަރލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ސޮންގެ ދެ ލަނޑާއެކު، ޗައިނާ އަތުން ސައުތު ކޮރެއާ މޮޅުވެއްޖެއެވެ.

ސައުތު ކޮރެއާ ވަނީ ކޮލިފައިންގައި މިހާތަނަށް ކުޅުނު ދެ މެޗުންވެސް މޮޅުވެ, އެއްވަނާގައެވެ. ޗައިނާ އަތުން މޮޅުވީ 3-0ންނެވެ. މެޗުގައި ސޮން ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖެހީ 11 ވަނަ މިނިޓްގައި، ޕެނަލްޓީއަކުންނެވެ. ހާފް ނިމުމުގެ ކުރިން ދެވަނަ ލަނޑެއް ޖަހައި ލީޑް ފުޅާކޮށްދިނީވެސް، އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ ޓޮޓެންހަމްގެ ކެޕްޓަން ސޮންއެވެ. ތިންވަނަ ލަނޑު ޖެހީ ހުންގ ސެއުން ހިޔުންގއެވެ. އެ ލަނޑު ޖަހަން ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނީވެސް ސޮންގއެވެ. ޗައިނާގައި މެޗު ކުޅުނީ ފުލް ސްޓޭޑިއަމެއްގައެވެ. މެޗު ބަލަން 40,000ށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނެވެ. ބައްޔާއެކު ޗައިނާ އޮތީ ކޮލިފައިންގ އޭޝިޔާ ގްރޫޕް ސީގެ ތިންވަނާގައެވެ.

Advertisement

ފުރަތަމަ މެޗުގައި ސައުތު ކޮރެއާއިން ވަނީ 5-0ން ސިންގަޕޯރ ބަލިކޮށްފައެވެ. މިގްރޫޕްގައި ދެން ހިމެނެނީ ތައިލެންޑެވެ. ކޮރެއާއަށް އޮތީ ފަސޭހަ މެޗުތަކެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް