ކ. މާލެ
|
15 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އާދީއްތަ 11:43
ނޭމާ ބޮލުގައި ޕޮޕް ކޯން ކޮތަޅުން ޖެހި ހާދިސާ
ނޭމާ ބޮލުގައި ޕޮޕް ކޯން ކޮތަޅުން ޖެހި ހާދިސާ
ގޫގުލް
ބްރެޒިލް
ޕޮޕްކޯން ކޮތަޅަކުން ބޮލުގައި ޖަހައި ނޭމާ ރުޅި އަރުވާލައިފި
 
ކޯޗު ބުނަނީ މިއަމަލު އެއްގޮތަކަށް ވެސް ބަލައި ނުގަންނާނެ ކަމަށް

ބްރެޒިލްގެ ސަޕޯޓަރުން ފޯވަޑް ނޭމާ ސަންޓޯސްގެ ބޮލުގައި ޕޮޕްކޯން ކޮތަޅަކުން ޖަހައި އޭނާ ރުޅިއަރުވާލައިފި އެވެ.

މިކަން ހިނގީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ވޯލްޑްކަޕް ކޮލިފައިންގައި ވެނެޒުއޭލާއާ ވާދަކޮށް 1-1 އިން ބްރެޒިލް ހަމަހަމަވި މެޗަށް ފަހު އެވެ. މޮޅު ނުވުމުން ސަޕޯޓަރުން ތިބީ ހިތްހަމަނުޖެހިފަ އެވެ.

ކޯޗު ފެނާންޑޯ ޑިނިޒް ބުނީ ދަނޑުން، ފައިބައި ނޭމާ ޓަނަލްއަށް ވަންނަން ދަނިކޮށް ސަޕޯޓަރަކު ޕޮޕްކޯން ކޮތަޅެއް އެއްލި ކަމަށާއި އެކޮތަޅު ޖެހުނީ ނޭމާގެ ބޮލުގައި ކަމަށެވެ.

"މިފަދަ ކަންކަން އަހަރެން އެއްގޮތަކަށް ވެސް ގަބޫލެއް ނުކުރާނަން. ގައުމަށްޓަކައި މިތަނަށް އައިސް ދާހިތްލާ ވަރުބަލިވެގެން ތިބޭ ބަޔަކާ ދެކޮޅަށް އެގޮތަށް ހަމަލާ ދެވިގެންނުވާނެ. މިކަން އަހަރެން ބަލައި ނުގަންނަން،"
ކޯޗު ބުންޏެވެ.

މި ހާދިސާ ހިނގުމުން ނޭމާ ވަނީ ރުޅިއިސްކޮށް ސަޕޯޓަރުންގެ ތެރެއިން ޕޮޕްކޯން ކޮތަޅު އެއްލި މީހާއާ ދިމާކޮށްލައިފަ އެވެ.

ބްރެޒިލްގެ ސަޕޯޓަރުން ރުޅިގަދަވި މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ބްރެޒިލް އަށް މެޗު ކާމިޔާބު ނުކުރެވުނުއިރު ވާދަވެރި އާޖެންޓީނާ ކޮލިފައިންގައި ޕްރަގުއާ އަތުން މޮޅުވެ، ޓޭބަލުގައި ކުރި ހޯދުމެވެ.

ކޯޗު ބުނީ މިކަމާ ދެރަވާ ކަމަށާއި ބްރެޒިލަށް ވެސް ލިބުނު ފުރުސަތުތައް ބޭނުން ކުރެވުނުނަމަ މެޗުގައި ދެތިން ގޯލު ޖެހުނީސް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
25%
50%
0%
0%
25%
ކޮމެންޓް