ކ. މާލެ
|
17 ނޮވެންބަރ 2023 | ހުކުރު 07:56
މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރު ރަމީޒާއި މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރު އަބްދުﷲ ނާސިރު
މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރު ރަމީޒާއި މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރު އަބްދުﷲ ނާސިރު
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލު
ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ދެ މެންބަރަކު ސަރުކާރުގެ މަގާމުތަކަށް، މެންބަރުކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
 
އިސްތިއުފާދެއްވާފައި ވަނީ މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރު ރަމީޒާއި މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރު އަބްދުﷲ ނާސިރު

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ދެ މެންބަރަކު އެ މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި، ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މެންބަރުކަމުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު އިސްތިއުފާދެއްވާފައި ވަނީ މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރު ރަމީޒާއި މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރު އަބްދުﷲ ނާސިރު އެވެ.

މި ދެބޭފުޅުންނަކީ ވެސް ހުކުރު ދުވަހު، ރައީސް ކަމުގެ ހުވާކުރައްވާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ވަރަށް އަރިސް ދެ ބޭފުޅުންނެވެ. އެގޮތުން މީސް މީޑީޔާގައި ދައުރުވަމުންދާ ޚަބަރުތަކުން އެނގޭ ގޮތުން އެ ދެ ބޭފުޅުން ރައީސް އޮފީހުގެ ދެ މިނިސްޓަރުންނަށް އައްޔަންކުރެވޭނެކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މީގެއިތުރުން އެ ދެ ބޭފުޅުންނަކީ ވެސް ޑރ. މުއިއްޒުގެ ކެމްޕޭނުގައި ވެސް އެމަނިކުފާނުގެ އެންމެ އަރިހުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި ދެ ބޭފުޅުންނެވެ. ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޑރ. މުއިއްޒު ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގެ މަސައްކަތްތައް ބައްލަވާލަން ވަޑައިގެންނެވި އިރު ވެސް، އެންމެ އަރިހުގައި މެންބަރު ރަމީޒު ހުންނެވި އެވެ.

Advertisement

މީގެ ކުރިން މެންބަރު ރަމީޒު ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ ޕީޕީއެމްގެ ތެރޭގައި ދެބަސްވުން އުފެދި، އެ ޙިޔާލުތަފާތުވުންތަކާ ގުޅިގެން އެ ޕާޓީ ދޫކުރެއްވި ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި އެވެ.

ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މެންބަރުކަމުން ރަމީޒު އަދި އަބްދުﷲ އިސްތިއުފާދެއްވާފައިވާއިރު، ޑރ. މުއިއްޒު ހުވާކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން އެ ކައުންސިލުގެ މޭޔަރު ކަމުގެ މަޤާމު ވެސް ހުސްވާނެ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން، އިންތިޚާބީ ނާއިބުރައީސް ހުސެއިން މުހައްމަދު ލަތީފު އަދާކުރައްވަމުން ގެންދެވި މަޖިލީހުގެ ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމު ވެސް ހުސްވާނެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ވެސް، މުއިއްޒުގެ ކެބިނެޓުގައި ބައެއް މަޖިލިސް މެންބަރުން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާތީ، އެ މެންބަރުންގެ ގޮނޑި ވެސް ހުސްވާނެ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް