ކ. މާލެ
|
16 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 22:48
ލ. ގާދޫ
ލ. ގާދޫ
ޓްވިޓަރ
ގާދޫ ޓްރާންސްޝިޕްމަންޓް ބަނދަރު
ގާދޫގައި ޓްރާންސްޝިޕްމަންޓް ބަނދަރަކާ އެކު، ބަންކަރިންގެ ޚިދުމަތް ތައާރަފް ކުރަން މުއިއްޒު ނިންމަވައިިފި
 
ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދެއްގައި އެފަދަ ބަނދަރެއް ތަރައްގީ ކުރަން ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން އީކޯކެއާ މޯލްޑިވްސް އިން ވެސް ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފަ
 
ގާދޫ އަކީ އެންވަރަމެންޓް މިނިސްޓްރީން ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ރަށެއް

ލ. އަތޮޅު ގާދޫގައި ޓްރާންސްޝިޕްމަންޓް ބަނދަރަކާއެކު، ބަންކަރިންގެ ޚިދުމަތް ތައާރަފްކުރެއްވުމަށް އިންތިޚާބީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ނިންމަވައިފި އެވެ.

ޑރ. މުއިއްޒު މިފަދައިން ނިންމަވާފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި، އެމަނިކުފާނުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ޕްލޭން، "ހަފުތާ 14" ލޯންޗުކުރުމަށް ބޭއްވި ޙަފުލާގައެވެ.

އެ ޖަލްސާގެ ކުރިން ވެސް، ކެމްޕޭނުގެ ތެރޭގައި ލ.ފޮނަދޫއަށް ވަޑައިގެން ވެސް މުއިއްޒު އެފަދައިން ވިދާޅުވި އެވެ. އެގޮތުން އެ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ ގާދޫ އަކީ ޓްރާންސްޝިޕްމަންޓް ބަނދަރަކާއި، ބަންކަރިންގެ ފެސިލިޓީ ހިމެނޭ ތަނަކަށް ހަދައިދެއްވާނެ ކަމަށެވެ.

މުއިއްޒު އެފަދައިން ނިންމެވިއިރު، ލ. ގާދޫ އަކީ އެންވަރަމެންޓް މިނިސްޓްރީން ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދެކެވެ. އެގޮތުން ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދެއްގައި އެފަދަ ބަނދަރެއް ތަރައްގީ ކުރަން ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމަށް ވަކާލާތުކުރާ ޖަމިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ އީކޯކެއާ މޯލްޑިވްސް އިން ވެސް ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފަ އެވެ.

އެގޮތުން އެ ރަށަކީ ވެލާ އަދި ކަހަނބުގެ ބާވަތްތައް ގިނައިން ބިސްއަޅާ ރަށެއް ކަމަށާ އަދި އެ ރަށަކީ ނެތުމުގެ ނުރައްކަލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ތަފާތު ގިނަ ބާވަތްތަކެއްގެ ދިރޭ ތަކެތި ދިރިއުޅޭ ސަރަޙައްދެއް ކަމަށް އީކޯ ކެއާއިން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
19 ނޮވެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 19:36
ހަލި
އެއްގޮތަކަށްވެސް ތިޔަ ރަށަކީ ތިޔަކަމަށް ހާއްސަ ކުރަން އެކަށީގެން ވާ ރަށެއް ނޫން ރާއްޖޭގައި ތިކަމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ އަދި ހުރިހާ ގޮތަކުން ބެލިނަމަވެސް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ސަރަހައްދަކީ އިހަވަންދިއްޕޮޅު ކަން ކުރިއްސުރެ ކޮއްފައިވާ ދިރާސާ ތަކުންވެސް އެކަން ހާމަވާން އޮންނާނެ. ވަރަށް ސަލާމް.