ކ. މާލެ
|
15 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުދަ 11:15
ދިވެހި ލީގުގައި މީގެ ކުރިން ކުޅުނު މެޗެއް ފެށުމުގެ ކުރިން ކުލަބު ވެލެންސިއާގެ ކުޅުންތެރިން
ދިވެހި ލީގުގައި މީގެ ކުރިން ކުޅުނު މެޗެއް ފެށުމުގެ ކުރިން ކުލަބު ވެލެންސިއާގެ ކުޅުންތެރިން
އެފްއޭއެމް
ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު
ދިވެހި ލީގުން ކުލަބު ވެލެންސިއާ ވަކިވެއްޖެ
 
ލީގުން ވަކިވާން ކުލަބު ވެލެންސިއާ އިން ނިންމީ، މާލީ މައްސަލަތާ ހުރެ އެ ޓީމަށް ލީގުގައި ވެސް ކުރިއަށް ދެވޭނެ ޙާލަތެއް ނެތުމުން

ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުން ކުލަބު ވެލެންސިއާ ވަކިވެއްޖެ އެވެ.

މެދު ކަނޑާލާފައި އޮތް ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ކުޅުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު އަލުން ފެށުމަށް، ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. ނަމަވެސް ލީގުގެ އައު ޝެޑިއުލް މިހާތަނަށް މީޑިއާތަކަށް ހިއްސާކޮށްފައެއް ނެތެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އެފްއޭއެމުން މިހާރު ވަނީ ލީގުގެ ޝެޑިއުލް ކުލަބުތަކާ ހިއްސާކޮށްފަ އެވެ. އެ ޝެޑިއުލްގައި ކުލަބު ވެލެންސިއާ އެއް ނެތެވެ. ލީގުން ވަކިވާން ނިންމައި ވެލެންސިއާ އިން އޮތީ އެފްއޭއެމަށް އެކަން އަންގައިފަ އެވެ.

Advertisement

ލީގުން ވަކިވާން ކުލަބު ވެލެންސިއާ އިން ނިންމީ، މާލީ މައްސަލަތާ ހުރެ އެ ޓީމަށް ލީގުގައި ވެސް ކުރިއަށް ދެވޭނެ ޙާލަތެއް ނެތުމުންނެވެ. ލީގު މެދުކަނޑާލުމުގެ ކުރިން ވެސް ވެލެންސިއާ އިން ބަރޯސާވަމުން އައީ ޒުވާން އުމުރުފުރާގެ ކުޅުންތެރިންނަށެވެ. ސީނިއާ ބައެއް ކުޅުންތެރިން އެ ކުލަބަށް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް، އެކަން ކާމިޔާބުވާ ގޮތެއް ނުވި އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް