ކ. މާލެ
|
15 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުދަ 12:33
އައްޝިފާ ހޮސްޕިޓަލް
އައްޝިފާ ހޮސްޕިޓަލް
އެރަބް ނިއުސް
އައްޝިފާ ހޮސްޕިޓަލް
އޮޕަރޭޝަނެެއް ކަމަށްބުނެ ޔަހޫދީ ހަރުކަށި ސިފައިން އައްޝިފާ ހޮސްޕިޓަލަށް ވަދެގަނެފި
 
ހޮސްޕިޓަލަށް ވަދެގަތީ ހަމާސްގެ މުޖާހިދުން އެތަނުގައި ތިބިކަމަށް ބުނެ

އޮޕަރޭޝަނެެއް ކަމަށްބުނެ ޔަހޫދީ ހަރުކަށި ސިފައިން, ޣައްޒާގެ އެންމެ ބޮޑު ހޮސްޕިޓަލް އައްޝިފާ ހޮސްޕިޓަލަށް ވަދެގަނެފިއެވެ.

އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ބުނީ ޣައްޒާގެ އެންމެ ބޮޑު ހޮސްޕިޓަލް އައްޝިފާގެ ތެރޭގައި ހަމާސްއާ ދެކޮޅަށް އެގައުމުގެ ސިފައިން ބުދަ ދުވަހު އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އަސްކަރިއްޔާއިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ޖާސޫސީ މައުލޫމާތާއި އޮޕަރޭޝަނަލް ނެސިސިޓީއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އައިޑީއެފްގެ ސިފައިން ދަނީ ޝިފާ ހޮސްޕިޓަލުގެ ވަކި ސަރަހައްދެއްގައި ހަމާސްއާ ދެކޮޅަށް ސީދާ އަމާޒުކޮށްގެން އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގަމުން ކަމަށެވެ.

އަސްކަރިއްޔާއިން ބުނީ އައިޑީއެފްގެ ބާރުތަކުގެ ތެރޭގައި މެޑިކަލް ޓީމުތަކާއި އަރަބި ބަހުން ވާހަކަ ދައްކާ މީހުން ހިމެނޭއިރު، އެ ކޮމްޕްލެކްސް އަދި ނާޒުކު މާހައުލަށް ހޭނުމަށް ވަކި ތަމްރީނުތަކެއް ދީފައި ކަމަށާއި، އާންމުންނަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ނުލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

މިހާތަނަށް އައި އިރު ހަމާސްގެ އެއްވެސް އޮޕަރޭޝަނެއް އައްޝިފާ ހޮސްޕިޓަލުގައި ހިނގާކަމުގެ އެއްވެސް ހެތްކެއް ލިބިފައިނުވާކަމަށް އަލަޖްޒީރާގައި ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ.

ޣައްޒާގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުގެ ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ޒަޤޫތު ފޯނުން އެސޯސިއޭޓެޑް ޕްރެސްއަށް ވިދާޅުވީ އިސްރާއީލުގެ ސިފައިން އިމާރާތްތަކަށް ވަދެގަތުމުން ކުޑަކުދިން ހިމެނޭ ގޮތަށް ބަލިމީހުން ބިރުވެރިކަމެއްގެ ތެރެއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޣައްޒާގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު، އެ ހޮސްޕިޓަލް ތެރޭގައި ގާތްގަނޑަކަށް 2،500 މީހުން އެބަތިއްބެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި މެޑިކަލް ޓީމުތަކާއި، ބަލިމީހުންގެ ތެރޭގައި ޒަޚަމްވި 600 މީހުންނާއި 36 ކުޑަކުދިން ހިމެނޭ އިރު ހޮސްޕިޓަލުގައި ހިޔާވަހިކަން ހޯދާފައިވާ ގެދޮރު ގެއްލިފައިވާ މީހުން ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި