ކ. މާލެ
|
15 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުދަ 03:58
ދިވެހި ލީގުގައި މާޒިޔާ އަދި ސަސް ކުޅުނު މެޗެއްގެ ތެރެއިން
ދިވެހި ލީގުގައި މާޒިޔާ އަދި ސަސް ކުޅުނު މެޗެއްގެ ތެރެއިން
އެފްއޭއެމް
ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު
ބުރާސްފަތި ދުވަހު ދިވެހި ލީގު އަލުން ފަށަނީ
 
ލީގުގެ ކުޅުން ނުފެށި ލަސް ވާން ޖެހުނީ، ފުލުހުން ބައެއް ސާމާނު ގެންގޮސްގެން ކަމަށް މީގެ ކުރިން އެފްއޭއެމުން ވަނީ ބުނެފައި

ހުއްޓިފަައިވާ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ކުޅުން، ބުރާސްފަތި ދުވަހު އަލުން ފަށަން ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

ދިވެހި ލީގުގެ ކުޅުން އެންމެ ފުރަތަމަ މެދު ކަނޑާލީ ޤައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުންތަކާއި، އޭއެފްސީ ކަޕަށް މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަނުން ތައްޔާރުވުމަށެވެ. އޭގެ ފަހުން އަލުން ލީގު ފަށަން ތާވަލްކޮށްފައި އޮތީ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. ނަމަވެސް އެ ދުވަހު ވެސް ލީގުގެ ކުޅުން އަލުން ފެށިފައެއް ނުވެ އެވެ. އޭގެ ދުވަސްތަކެއް ކުރިން އެފްއޭއެމާ ދެކޮޅަށް ދިވެހި ފުލުހުން ކުރިއަށް ގެންދާ ތަހުގީގާ ގުޅިގެން އެ އިދާރާ ބަލައި ފާސް ކުރުމަށްފަހު، ތަހުގީގަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ސާމާނު ވަނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފަ އެވެ. އެ މައްސަލައިގައި އެފްއޭއެމުން ނެރުނު ނޫސް ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ފުލުހުން އެފްއޭއެމް ބަލައި ފާސް ކުރުމަށް ފަހު ގެންދިޔަ ސާމާނުގެ ތެރޭގައި، ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ވެސް ހިމެނެ އެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން ދިވެހި ލީގުގެ ކުޅުމާއި، ކުރިއަށް ރާވާފައިވާ އެހެނިހެން މުބާރާތްތައް ވެސް ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ ކަމަށް ބުނެފައިވެ އެވެ.

ނަމަވެސް އެފްއޭއެމްގެ އެ ވާހަކަތައް ފުލުހުން ދޮގު ކުރެ އެވެ. ފުލުހުން ބުނީ، އިދާރާ ބަލައި ފާސް ކުރުމަށްފަހު، ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ ތަކެއްޗާއި ގުޅިގެން އެފްއޭއެމްގެ ހިންގުމަށް ނުވަތަ އެފްއޭއެމްގެ އެއްވެސް މުބާރާތެއް ހިންގުމަށް ހުރަހެއް ދިމާވާނެ ޙާލަތެއް ނޯންނާނެ ކަމަށެވެ. ފުލުހުން ބުނީ އެފްއޭއެމުން ނެރުނު ބަޔާނުގައި އެކަން އެގޮތަށް ދިމާވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި، އެކަމުގެ ސަބަބުން ފުލުހުން އިސްވެ އެފްއޭއެމާ ވާހަކަ ދައްކައި، އެފްއޭއެމުން އެދުނު ކޮމްޕިއުޓަރ ހާރޑްޑިސްކުގެ އިމޭޖް އެކްސްޓްރެކްޝަން ހެދުމަށްފަހު، ވަގުތުން ހަވާލު ކޮށްފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

އެކަމާ ގުޅިގެން އެފްއޭއެމްގެ ރަސްމީ މީޑިއާ ގްރޫޕުގައި އެ އިދާރާގެ ޖެނަރަލް ސެކްރެޓަރީ ޙުސެއިން ޖަވާން (ޖަވާ) ވިދާޅުވީ، ލީގުގެ ކުޅުން އަލުން ފަށާނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ލީގުގެ ޝެޑިއުލް ހާމަ ކުރެވޭނީ، އެފްއޭއެމްގެ އެކްސްކޯއާ މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު ކަމަށް ވެސް ޖަވާ ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ. ލީގުގައި ދެން އޮންނާނީ ކުލަބު އީގަލްސް އަދި ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ (ޔޫވީ) ބައްދަލު ކުރާ މެޗެވެ. އެއަށްފަހު އޮންނާނީ މާޒިޔާ އަދި ވެެލެންސިއާ ބައްދަލު ކުރާ މެޗެވެ.

ލީގުގެ ކުޅުން އަލުން ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނައިރު، މި ވަގުތު އެއް ވަނައިގައި އޮތީ ކުލަބު އީގަލްސް އެވެ. އެއީ މިހާތަނަށް ކުޅެފައިވާ ނުވަ މެޗުން 23 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެންނެވެ. ދެ ވަނައިގައި އޮތީ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ އެވެ. އެއީ އީގަލްސް އަށް ވުރެ އެއް މެޗު މަދުން ކުޅެގެން، 22 ޕޮއިންޓާއެކު އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް