ކ. މާލެ
|
12 ނޮވެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 15:47
އިންޓަ ސްކޫލް ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތުގެ 19 އަހަރުން ދަށުގެ ފިރިހެން ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ސީއެޗްއެސްއީ
އިންޓަ ސްކޫލް ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތުގެ 19 އަހަރުން ދަށުގެ ފިރިހެން ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ސީއެޗްއެސްއީ
އެމްއެންޔޫއެސްޔޫ
އިންޓަރ ސްކޫލް ވޮލީ މުބާރާތް 2023
އިންޓަރ ސްކޫލް ވޮލީ މުބާރާތް: ފޯރިގަދަ ފައިނަލަށްފަހު 19 އަހަރުން ދަށުގެ ފިރިހެން ތަށި ސީއެޗްއެސްއީ އަށް
 
ދެ ޓީމުގެ ފަރާތުން ވެސް ވާދަވެރި ކުޅުމެއް ފެނުނު މެޗު، ސީއެޗްއެސްއީން ކާމިޔާބު ކުރީ ތިން ސެޓު ދެ ސެޓުން

އިންޓަރ ސްކޫލް ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތުގެ 19 އަހަރުން ދަށުގެ ފިރިހެން ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ސެންޓަ ފޯ ހަޔަރ ސެކަންޑްރީ އެޑިއުކޭޝަން (ސީއެޗްއެސްއީ) އިން ހޯދައިފި އެވެ.

ސީއެޗްއެސްއީން ތަށި ކާމިޔާބު ކުރީ ފައިނަލްގައި މ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައިގެންނެވެ. ދެ ޓީމުގެ ފަރާތުން ވެސް ވާދަވެރި ކުޅުމެއް ފެނުނު މެޗު، ސީއެޗްއެސްއީން ކާމިޔާބު ކުރީ ތިން ސެޓު ދެ ސެޓުންނެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ ސެޓު 22-25 އިން ކާމިޔާބު ކުރީ މ.އަތޮޅު މަދަރުސާ އިންނެވެ. ނަމަވެސް ސީއެޗްއެސްއީން ވަނީ ޖެހިގެން އައި ދެ ސެޓު ވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. އެއީ 25-19 އަދި 25-21 އިންނެވެ. ތިން ވަނަ ސެޓުގައި ފޯރި ގަދަ ކުޅުމެއް ފެނުނުއިރު، 23-25 އިން މި ސެޓު ކާމިޔާބު ކުރީ މ.އަތޮޅު މަސަރުސާ އެވެ. ނަތީޖާ ނެރުމަށް ކުޅުނު ފަަސް ވަނަ ސެޓު ސީއެޗްއެސްއީން ކާމިޔާބު ކުރީ 15-10 އިންނެވެ. ފައިނަލް މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވުނީ ސީއެޗްއެސްއީގެ އަޙުމަދު ނާވީ އާދަމް އެވެ.

މިބައިގެ އެންމެ މޮޅު ހަ ކުޅުންތެރިންނަށް ހޮވުނީ، ޗެމްޕިއަން ސީއެޗްއެސްއީގެ ނާވީ، މުޙައްމަދު ސައިފް އަޙުމަދު، އަޙުމަދު އައިހަމް އަލީ، ސުވާލިހް އާދަމް، މުޙައްމަދު ފައިޝް ފަހީމް (ލިބަރޯ)، މ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ އަޙުމަދު އިމްތިޔާޒް އަފީފް އަދި މުޙައްމަދު އިހުސާން އަޙުމަދު އެވެ. މި ބައިގެ އެންމެ މޮޅު ކޯޗަަކަށް ހޮވުނީ ސީއެޗްއެސްއީގެ ޞަފްވާން އަޙުމަދު އެވެ.

މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ވަނީ 19 ސްކޫލަކުން ވާދަކޮށްފަ އެވެ. އެއީ އަތޮޅު ތެރެއަށް ނިސްބަތްވާ ނުވަ ސްކޫލުގެ އިތުރުން މާލޭ ސަރަހައްދުން 10 ސްކޫލެކެވެ. މުބާރާތުގައި ޖުމުލަ 42 ޓީމެއް ވާދަކުރެ އެވެ. މިއަހަރުގެ މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ތިން އަހަރު ދުވަހުގެ މެދު ކެނޑުމަކަށްފަހު އެވެ. އެންމެ ފަހުން އިންޓަރ ސްކޫލް ވޮލީ މުބާރާތް ބާއްވާފައި ވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރު އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް