ކ. މާލެ
|
12 ނޮވެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 15:59
އިންޓަ ސްކޫލް ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތުގެ 19 އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެން ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ކެޔޮދޫ ސްކޫލް
އިންޓަ ސްކޫލް ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތުގެ 19 އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެން ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ކެޔޮދޫ ސްކޫލް
އެމްއެންޔޫއެސްޔޫ
އިންޓަ ސްކޫލް ވޮލީ މުބާރާތް
އިންޓަ ސްކޫލް ވޮލީ މުބާރާތް: 19 އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެން ޗެމްޕިއަންކަން ކެޔޮދޫ ސްކޫލަށް
 
ކެޔޮދޫ ސްކޫލުން ފައިނަލް މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ ތިން ސެޓު އެއް ސެޓުން

އިންޓަ ސްކޫލް ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތުގެ 19 އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެން ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ކެޔޮދޫ ސްކޫލުން ހޯދައިފިއެވެ.

ކެޔޮދޫ ސްކޫލުން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ، ފައިނަލްގައި މ އަތޮޅު މަދަރުސާގެ މައްޗަށް ތިން ސެޓު އެއް ސެޓުން ކުރި ހޯދައިގެންނެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ ސެޓު މ އަތޮޅު މަދަރުސާއިން ހޯދީ 22-25ންނެވެ. ނަމަވެސް ކެޔޮދޫ ސްކޫލުން ވަނީ ޖެހިގެން އައި ތިން ސެޓުވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. އެ ޓީމުން ސެޓުތައް ކާމިޔާބުކުރީ 25-14، 25-12 އަދި 25-14އިންނެވެ. މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވުނީ އެ ސްކޫލުގެ އާމިނަތު ރައިޝާ އިބްރާހީމެވެ.

މިބައިގެން އެންމެ މޮޅު ހަ ކުޅުންތެރިންނަށް ހޮވުނީ، ޗެމްޕިއަން ކެޔޮދޫ ސްކޫލުގެ ނަޚްވާ ނޫޙު މުޙައްމަދު، އާމިނަތު ރައިޙާނަތު ފާއިޒު، މަރިޔަމް ނަޖުވާ ނިޒާރު، އާމިނަތު ރައިޝާ އިބްރާހީމް، މ އަތޮޅު ސްކޫލުގެ ފާތިމަތު އިބާ ޠާހިރު އަދި ސީއެޗްއެސްއީގެ މަނާލް އިސްމާއީލް ރަޝީދުއެވެ. މި ބައިގެ އެންމެ މޮޅު ކޯޗަކަށް ހޮވުނީ ޗެމްޕިއަން ކެޔޮދޫ ސްކޫލުގެ އަޙުމަދު ޢަބްދުލްކަރީމެވެ.

މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ވަނީ 19 ސްކޫލަކުން ވާދަކޮށްފައެވެ. އެއީ އަތޮޅު ތެރެއަށް ނިސްބަތްވާ ނުވަ ސްކޫލުގެ އިތުރުން މާލޭ ސަރަހައްދުން 10 ސްކޫލެކެވެ. މުބާރާތުގައި ޖުމުލަ 42 ޓީމެއް ވާދަކުރެއެވެ. މިއަހަރުގެ މުބާރާތް ކުރިއަށްގެންދަނީ ތިން އަހަރު ދުވަހުގެ މެދުކެނޑުމަކަށްފަހުއެވެ. އެންމެ ފަހުން އިންޓަ ސްކޫލް ވޮލީ މުބާރާތް ބާއްވާފައިވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް