ކ. މާލެ
|
12 ނޮވެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 09:02
އައްޝިފާ ހޮސްޕިޓަލް ކައިރިއަށް ދިން ހަމަލާތަކާއެކު ދުން އަރަނީ
އައްޝިފާ ހޮސްޕިޓަލް ކައިރިއަށް ދިން ހަމަލާތަކާއެކު ދުން އަރަނީ
ރޮއިޓާރސް
ޣައްޒާގެ ހާލަތު
ކަރަންޓު ނެތުމުގެ ސަބަބުން އައްޝިފާ ހޮސްޕިޓަލުގައި އޮތް ތުއްތު ދެ ކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެ
 
39 ކުއްޖަކު އޮތީ ނާޒުކު ހާލަތެއްގައި

ޣައްޒާގެ އެންމެ ބޮޑު ހޮސްޕިޓަލުކަމުގައިވާ އައްޝިފާ ހޮސްޕިޓަލުގައި ކަރަންޓް ނެތުމުގެ ސަބަބުން ދުވަސް ނުފުރާ ވިހެއި ތުއްތު ދެ ކުދިން މަރުވެއްޖެއެވެ.

ޣައްޒާގެ އެންމެ ބޮޑު ހޮސްޕިޓަލުގައި ހިމާޔަތް ހޯދަމުންދާ ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުން ބުނީ އެތަނުގެ ހާލަތު ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ގޯސްވަމުންދާ ކަމަށާއި، ހޮސްޕިޓަލާއި ކައިރީގައި ހަމަލާތައް ދެމުންދާއިރު ކަރަންޓް ނެތުމުގެ ސަބަބުން ދުވަސް ނުފުރާ ވިހެއި ތުއްތު 2 ކުދިން މަރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. ޖުމްލަ 39 ކުއްޖެއް ނުރައްކަލަށް ހުށަހެޅިފައިވާކަމަށް ފަލަސްތީނުގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އައްޝިފާ ހޮސްޕިޓަލް ވަށާލެވިފައިވާ ކަމަށް އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ދޮގުކޮށްފައިވީނަމަވެސް، ހަމާސްގެ ކޮމާންޑް ސެންޓަރުތަކާއި ފޮރުވިފައިވާ ތަންތަނުގެ ގޮތުގައި މެޑިކަލް ފެސިލިޓީތައް ބޭނުންކުރާ ކަމަށް ބުނެ އިސްރާއީލުގެ ހަރުކަށި ސިފައިން އަންނަނީ އެތަންތަނަށް ހަމަލާދެމުންނެވެ.

ނަން ނުޖެހުމަށް ޝަރުތުކޮށް މީޑިއާއަށް މައުލޫމާތު ދިން ޣައްޒާގެ ރައްޔިތެއް ބުނެފައިވަނީ ބަޑީގެ ހަމަލާތައް އެއްފަހަރުވެސް ނުހުއްޓޭ ކަމަށެވެ. އަދި ވައިގެ ހަމަލާތަކާއި މިސައިލް ހަމަލާތައް ވެސް ހުއްޓުމެއް ނެތި ޔަހޫދީ ސިފައިން ދެމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި ހަމަލާތަކުގައި މަރުވެފައިވާ އެތައް ބަޔަކު ހޮސްޕިޓަލުގެ ވަށައިގެން ވެއްޓިފައިވާ އިރު، ހަށިތައް ނަގަން އެއްވެސް މީހަކަށް ނުނިކުމެވޭ ކަމަށެވެ. ހޮސްޕިޓަލުން ބޭރަށް ރައްކާތެރިކަން ހޯދަން ނުކުންނަ ކޮންމެ މީހަކަށް ބަޑިން ހަމަލާދީ ޔަހޫދީ ސިފައިން ދަނީ މަރަމުންނެވެ.

ޔަހޫދީން މިހާތަނަށް ޣައްޒާގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް ދިން ހަމަލާތަކުގައި 11،000ށް ވުރެ ގިނަ އާންމުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ގިނައީ ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް