ކ. މާލެ
|
12 ނޮވެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 05:32
އެމްބާޕޭ މެޗުގައި ހެޓްރިކް ހެދި: ފޮޓޯ-ޕީއެސްޖީ
އެމްބާޕޭ މެޗުގައި ހެޓްރިކް ހެދި: ފޮޓޯ-ޕީއެސްޖީ
ފްރެންޗް ލީގު
އެމްބާޕޭގެ ހެޓްރިކުން ޕީއެސްޖީ އެއްވަނަ އަށް
 
ތިން ލަނޑުވެސް ޖެހީ އެމްބާޕޭ

އެމްބާޕޭގެ ހެޓްރިކުން މޮޅުވެ, ޕީއެސްޖީން ފްރެންޗް ލީގު ތާވަލްގެ އެއްވަނަ އަށް ޖެހިލައިފިއެވެ.

ޕީއެސްޖީ އެއްވަނައަށް ޖެހިލީ 3-0 ން ރެއިމްސް ބަލިކޮށްގެންނެވެ. ރެއިމްސްގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުގައި ތިން ލަނޑުވެސް ޖެހީ ފްރާންސްގެ ކެޕްޓަން އެމްބާޕޭ އެވެ. ފުރަތަމަ ލަނޑު މެޗު ފަށައިގެން ތިންވަނަ މިނިޓްގައި ޖެހީ ޑެމްބެލޭ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުޞަތަކުންނެވެ. ދެވަނަ ލަނޑު ދެވަނަ ހާފް ފަށައިގެން ނުވަވަނަ މިނިޓްގައި ޖެހީ ކާލޯސް ސޯލާ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުޞަތަކުންނެވެ. ހެޓްރިކް ފުރިހަމަކުރީ 82 ވަނަ މިނިޓްގައެވެ. މެޗުގައި ރެއިމްސް އިން ގޯލެއް ޖެހިނަމަވެސް އޮފްސައިޑްވުމުން ބަލައިނުގަތެވެ.

Advertisement

މެޗުން މޮޅުވެ ޕީއެސްޖީ އެއްވަނާގައި އޮތީ ޕޮއިންޓެއްގެ ލީޑްގައެވެ. އެއީ 12 މެޗުން 27 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. ދެވަނާގައި އޮތީ 26 ޕޮއިންޓާއެކު ނީސް އެވެ. ތިންވަނާގައި މޮނާކޯ އޮތީ 23 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް